ร้องเรียนบริการ :

บัญชีโคตรง่าย

บัญชีโคตรง่าย

1118 รายการ
วิชาชีพบัญชี หมายถึง วิชาชีพในด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ทั้งนี้ ในภายหน้าหากเห็นว่ามีบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านใดที่มีความสำคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจออกกฎกระทรวงกำหนดบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านนั้นเพิ่มเติมขึ้นในคำนิยามวิชาชีพบัญชีก็ได้ เช่น การตรวจสอบภายใน เป็นต้น
216 ผู้เข้าชม
สำหรับผู้ประกอบการ ระบบบัญชีและงบการเงินเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเรียนรู้ไว้บ้างเพราะนอกจากทำให้รู้ผลประกอบการของธุรกิจหรือกิจการของตนเองแล้ว การศึกษาฐานะการเงินยังสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพคล่องของกิจการ หรือประเมินคุณภาพการดำเนินงานด้านการเงินได้ด้วย สิ่งแรกที่ควรศึกษาเรียนรู้หรือเข้าใจความหมายก็คือเรื่องของงบการเงิน
406 ผู้เข้าชม
ความจำเป็นในการหาเงินมาใช้หนี้จากนโยบายประชานิยมที่ใช้งบประมาณเป็นเบี้ยหัวแตกต่อเนื่องกันหลายปี ความต้องการเงินมาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ชะงักงันมาเนิ่นนาน ในขณะที่รายได้จากการจัดเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าหมายอันเนื่องจากปัญหาทางการเมืองและการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ปัจจัยเหล่านี้ทำให้รัฐจำต้องปฏิรูปโครงสร้างภาษีอากรอย่างเร่งด่วนเพื่อหารายได้ให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่าย เท่าที่ติดตามข่าวการปฎิรูปภาษีอากรในขณะนี้เป็นไปในมุมมองมหภาคในระดับโครงสร้าง แต่ในระดับเนื้อหาของบทบัญญัติกฎหมายยังไม่ทราบแน่ว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงหรือไม่อย่างไร โดยใคร ภาคเอกชนจะได้มีส่วนร่วมหรือไม่เพียงใด ซึ่งกฎหมายภาษีอากรของสามกรมจัดเก็บหลักคือกรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิตนั้นมีการปรับปรุงแบบตัดผุซ่อมแซมเฉพาะจุดตลอดมา แต่ยังไม่มีการยกเครื่องแก้ไขครั้งใหญ่แต่อย่างใด ปัญหาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการบริษัทกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นตัวอย่างหนึ่งของปัญหาภาษีอากรที่ควรได้รับการแก้ไขทันที นอกจากปัญหาความเป็นธรรมตามหลักการภาษีที่ดีแล้ว ปัญหาดังกล่าวยังอาจเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการส่วนบุคคลของชาวต่างชาติเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย
492 ผู้เข้าชม
**เงินสดในที่นี้จะกล่าวรวมถึง เงินสดและเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม** ทำไมต้องบริหารเงินสด เพราะเงินสดมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องของกิจการ หากเงินสดขาดมือจะส่งผลกระทบต่อการหมุนเงินเพื่อการซื้อสินค้า การจ่ายชำระหนี้ การจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จนอาจทำการดำเนินการของกิจการหยุดชะงักได้
279 ผู้เข้าชม
ในปัจจุบันอีเมลนับเป็นช่องทางการติดต่อที่มีความสำคัญมากช่องทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทางธุรกิจหรือจะใช้ในเรื่องส่วนตัว และก็เป็นช่องทางที่แฮกเกอร์นิยมโจมตีด้วยเช่นกัน บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนว่าต้องทำอย่างไรบ้างเมื่ออีเมลโดนแฮก เริ่มต้นด้วย
63 ผู้เข้าชม
" อยากเรียนบัญชี แต่ไม่รู้จะต้องเตรียมตัวอย่างไร เรียนสายอาชีพหรือสายสามัญแบบไหนเหมาะกับเรามากกว่ากัน? " คำถามยอดฮิตก่อนการเลือกอนาคตสำหรับน้องๆ ม.ต้น หรือแม้กระทั่ง ม.ปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ก่อนอื่นขอบอกน้องๆ ไว้เลยว่า ถ้าอยากเรียนบัญชี ต้องวางแผนเส้นทางชีวิตตั้งแต่เนิ่นๆ การตัดสินใจต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงที่กําลังจะจบ ม.3 ซึ่งเส้นทางการเป็น เด็กบัญชี หรือเรียนต่อใน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สามารถเลือกได้ 2 เส้นทาง ดังนี้
764 ผู้เข้าชม
บทความที่แล้ว โฟลว์แอคเคาท์ได้กล่าวถึงชนิดของใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปไปแล้ว (อ่านเนื้อหาใบกำกับภาษีเต็มรูปได้ที่ ใบกำกับภาษี ) คราวนี้เรามารู้จักประเภทของใบกำกับภาษีอีกประเภทหนึ่งที่เราพบเห็นกันบ่อยๆ “ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ” ซึ่งใบกำกับภาษีอย่างย่อ ก็คือเอกสารสำคัญในอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับกิจการที่เป็น “กิจการค้าปลีก” ที่เป็นการขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง หรือให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก
172 ผู้เข้าชม
ไม่ว่าดอกเบี้ยเงินฝากจะต่ำเตี้ยแค่ไหน คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังคุ้นชินกับการเก็บออมไว้ในรูปแบบ “บัญชีเงินฝาก” ด้วยเหตุที่มีสภาพคล่องทางการเงินและมีความปลอดภัยกว่าการออมรูปแบบอื่น ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้นมีหลากหลายรูปแบบ รายละเอียดและเงื่อนไขแตกต่างกันออกไป แต่หลายคนกลับทิ้งเงินไว้ในบัญชีเงินฝากแบบไม่ใส่ใจ แทนที่จะเปิดหูเปิดตามองหาเงื่อนไขการฝากเงินที่ดีและเหมาะกับสไตล์ของตัวเอง
149 ผู้เข้าชม
ความหมายของการบัญชีแบบลีน การบัญชีแบบลีนเป็นการทำบัญชีตามหลักแนวคิดของลีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบัญชีต้นทุน โดยการเปลี่ยนจากการบัญชีต้นทุนแบบเดิมเป็นแนวคิดของลีน เพื่อนำระบบบัญชีไปใช้กับระบบการจัดการและการผลิตตามแนวคิดของลีนอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยจะต้องเข้าใจแนวคิดแบบลีนก่อน และต้องปรับปรุงการปฏิบัติงานทางบัญชีให้ทันกับการให้ผลิตและการให้บริการ ซึ่งการใช้วิธีต้นทุนแบบเดิมที่ใช้ในการวัดผลนั้นมี ข้อบกพร่อง 3 ประการคือ
785 ผู้เข้าชม
การบริหารความหลากหลาย (Diversity Management) เป็นการวางแผนและปรับใช้แนวทางปฏิบัติและระบบขององค์กรในอันที่จะบริหารจัดการคนในองค์กรเพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบสูงสุดจากความหลากหลาย และเพื่อลดข้อเสียเปรียบอันเกิดจากความหลากหลายให้เหลือน้อยที่สุด
181 ผู้เข้าชม
11591 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์