บัญชีโคตรง่าย

บัญชีโคตรง่าย

1160 รายการ
แนวโน้มใน ปี 2020 จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง นักบัญชีจะต้องเตรียมความพร้อมและรับมืออย่างไร มี 12 เรื่องสำคัญในปี 2020 มาแนะนำครับ ในวงการวิชาชีพบัญชี ประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนแปลง เนื่องจากด้านเทคโนโลยีในวงการวิชาชีพบัญชียังคงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง นับวันยิ่งเป็นไปอย่างก้าวกระโดด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างเห็นได้ชัดใน ปี 2020
352 ผู้เข้าชม
เนื่องจากผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆและผลงานของนักบัญชีมีอิทธิพลอย่างสาระสำคัญในและนอกองค์กร หากผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีมีแนวโน้มความไม่รับผิดชอบ ไม่รอบคอบเกี่ยวกับตัวเงิน ความทันต่อเวลา หรืองานบัญชีคงค้างต่างๆ ก็จะส่งผลต่อรายงานและงบการเงิน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานต่างๆที่กำกับดูแลวิชาชีพของการบัญชี จึงได้มีพระราชบัญญัติ ข้อควรพึงปฏิบัติต่างๆ และได้กำหนดเป็นจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ เพื่อให้นักบัญชี ผู้อำนวยการบัญชี ตลอดจนผู้บริหารเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ นอกจากนี้สมาคมและหน่วยงานต่างๆก็ได้กำหนดหลักการและวิธีปฏิบัติต่างๆเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติต่อกันด้วยดี และหัวข้อสำคัญคือ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายยึดถือปฏิบัติ
162 ผู้เข้าชม
ส่องสิทธิ​หน้าที่​ขั้นพื้นฐาน​ ซึ่งผู้ซื้อ​เจ้าของร่วมในอาคารชุด​ควรรู้มีอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ​ของคน​ผู้ซึ่งรอบรู้ข้อกฎหมายเป็นอย่างดี ​หรืออาจรู้ไม่ทันผู้อื่น
127 ผู้เข้าชม
เมื่อคุณพิจารณาอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจ หนึ่งในคำถามที่พบมากที่สุด คือ “ธุรกิจที่ทำตอบโจทย์ความต้องการของตลาดหรือไม่?” ส่วนคำตอบนั้นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจจะต้องนำเสนอวิธีการแก้ไขที่เป็นปัญหาของตลาด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจตอบโจทย์ผู้บริโภคมากที่สุด
263 ผู้เข้าชม
"เทรนด์" ที่มาไวไปไว ยิ่งใกล้สิ้นปีหลายคนเตรียมจะเริ่มลงทุนทำธุรกิจกันในปีใหม่ๆ บางคนเก็บเงินทุนทั้งชีวิตเพื่อลงทุนกับทางที่ใช่ อยากขายอะไรให้อยู่ได้ยืนยาวซึ่งก็แล้วแต่ความชอบ ความถนัดว่ากันไป ซึ่งวันนี้เรามีธุรกิจขาลง ที่ได้รวบรวมไว้เผื่อให้เป็นข้อมูลให้ได้เตรียมความพร้อมหรือดูลู่ทางตลาดให้ดีๆ ก่อนการลงทุนครั้งใหม่
590 ผู้เข้าชม
ตราสารหนี้ เป็นตราสารทางการเงินที่แสดงถึงความเป็นหนี้ระหว่างผู้ออกตราสารและผู้ถือตราสาร (ผู้ลงทุน) โดยตราสารหนี้ต้องมีกำหนดอายุ และอัตราดอกเบี้ยเป็นจำนวนที่แน่นอน ผู้ถือตราสารหนี้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยในระหว่างอายุของตราสารตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ผู้ถือตราสารมีสิทธิ์ที่จะซื้อขายโอนเปลี่ยนมือกันได้
180 ผู้เข้าชม
ใครที่รู้สึกเบื่อเหลือเกินกับงานประจำที่ทำอยู่ ทั้งเบื่องาน เบื่อเพื่อนร่วมงาน เบื่อหัวหน้า จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ แล้วรู้สึกร่ำๆ อยากออกจากงานมาทำธุรกิจของตัวเองแล้ว หรือมนุษย์เงินเดือนบางคนที่รู้สึกว่างานที่ตัวเองทำอยู่ ทำไมนิ่ง จำเจจังช่วงนี้ อยากลองหารายได้พิเศษหรือทำอะไรเพิ่มเติม เชื่อเหลือเกินว่าสิ่งแรกหรืออาชีพแรกที่คุณจะนึกถึง คือ การขายของออนไลน์
192 ผู้เข้าชม
สายงานบัญชีจึงเป็นสายงานที่ท้าทาย เพราะจะต้องทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย ต้องละเอียดอ่อน อดทน และกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา หลายๆคนคงจะมีคำถามอยู่ในใจว่า การจะเป็น “นักบัญชี
197 ผู้เข้าชม
การบัญชี เป็นศิลปะของการรวบรวม บันทึก จำแนก และทำสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีคือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในแต่ละกิจกรรม
190 ผู้เข้าชม
ภาษี เป็นปหล่งรายได้้สำคัญของรัฐแทบทุกประเทศ ลองนึกภาพว่ารัฐคือคนหนึ่งคน รัฐก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลตัวเอง 
217 ผู้เข้าชม
19808 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์