BLOG myaccount cloud

BLOG myaccount cloud

BLOG myaccount cloud

1205 รายการ
สายงานบัญชีจึงเป็นสายงานที่ท้าทาย เพราะจะต้องทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย ต้องละเอียดอ่อน อดทน และกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา หลายๆคนคงจะมีคำถามอยู่ในใจว่า การจะเป็น “นักบัญชี
77 ผู้เข้าชม
การบัญชี เป็นศิลปะของการรวบรวม บันทึก จำแนก และทำสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีคือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในแต่ละกิจกรรม
89 ผู้เข้าชม
ภาษี เป็นปหล่งรายได้้สำคัญของรัฐแทบทุกประเทศ ลองนึกภาพว่ารัฐคือคนหนึ่งคน รัฐก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลตัวเอง 
120 ผู้เข้าชม
การทำบัญชี (Bookkeeping) แท้ที่จริงแล้ว ไม่ใช่คำเดียวกับคำว่า การบัญชี (Accounting) แต่มีความใกล้เคียงกัน โดยการทำบัญชีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบัญชีเท่านั้น โดยการทำบัญชีเป็นเพียงการจดบันทึกรายการลงในสมุดบัญชี จำแนกรายการบัญชี และสรุปรายการบัญชี โดยจัดทำงบการเงินเท่านั้น ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกรายการทั้งหมดนี้ เราเรียกว่า ผู้ทำบัญชี (Bookkeeper)
203 ผู้เข้าชม
ใครที่เป็นนักบัญชีคงจะรู้อยู่แล้วว่ากฎหมายที่จำเป็นมีอะไรบ้าง แต่ว่าก็ยังมีบางคนที่ยังรู้ว่ากฎหมายสำคัญ ที่จำเป็นจริงๆคืออะไร
168 ผู้เข้าชม
เช็ค คือ สิ่งที่เราสามารถใช้จ่ายเงินหรือชำระหนี้ให้ผู้อื่นได้แทนการยื่นเป็นเงินสดเป็นก้อนให้เจ้าหนี้ และอาจจะกำหนดในระยะเวลาในการมารับเงินของเจ้าหนี้ได้ด้วย ซึ่งเจ้าหนี้จะต้องเป็นผู้นำเช็คไปขึ้นเงินด้วยตนเองที่ธนาคารเดียวกันกับบนเช็คนั่นเอง และในปัจจุบันเช็คนั้นมีด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆตามกฎหมายก็คือ
208 ผู้เข้าชม
การถูกหวย หรือได้รางวัลก้อนโตจากการเสี่ยงโชค คงเป็นสิ่งที่หลายคนฝันถึง แต่รู้ไหมว่า รางวัลที่เราได้รับจากการเสี่ยงดวงนั้น ใช่ว่าจะได้มาฟรี ๆ ซะเมื่อไหร่ เพราะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามมาด้วย อย่างที่เคยเห็นในข่าวอยู่บ่อย ๆ ที่คนถูกหวย ถูกรางวัลเป็นหลักล้าน หลักสิบล้าน กลับต้องมาโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจำนวนมาก จนความโชคดี กลายเป็นความโชคร้ายไปซะอย่างนั้น
194 ผู้เข้าชม
ศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่อยู่ในสังคมไทยมาช้านาน พระภิกษุในฐานะนักบวชของศาสนาพุทธจึงเป็นที่ตั้งให้ พุทธศาสนิกชนในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะทางด้านจิตใจซึ่งหลายๆครั้งก็มักจะจบลงด้วยการใส่ซองถวายเงินให้พระ แล้วกราบ 3 ครั้ง
252 ผู้เข้าชม
กรมสรรพากร (The Revenue Department) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง ที่เริ่มก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433
123 ผู้เข้าชม
สมุดรายวันรับคืนและส่วนลด เป็นสมุดที่ใช้สำหรับบันทึกการรับคืนหรือให้ส่วนลดแก่ลูกค้าที่ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ เนื่องจากสินค้าที่ส่งมาชำรุด หรือไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ แต่ถ้ารับคืนสินค้าที่ลูกค้าซื้อเป็นเงินสดและจ่ายเงินสดจะบันทึกในสมุดเงินสดจ่าย การอ้างอิงหน้าในสมุดรายวันรับคืนและส่วนลดใช้อักษรย่อ “รค.”
35 ผู้เข้าชม
13325 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์