BLOG myAccount Cloud

BLOG myAccount Cloud

1490 รายการ
ฐานภาษี (TAX BASE) คือ สิ่งที่เป็นเงื่อนไขหรือมูลเหตุขั้นต้นที่ทำให้เกิดบุคคลที่จะต้องเสียภาษี หรือ สิ่งที่จะใช้เป็นฐานในการประเมินภาษีอากร
65 ผู้เข้าชม
เรื่องการทำบัญชีเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต่อการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) หรือองค์กรขนาดใหญ่ก็จำเป็นต้องทำบัญชีกันทั้งสิ้น
76 ผู้เข้าชม
สูตรการบัญชี ที่ใช้บ่อยที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลทางบัญชีไปวิเคราะห์ได้ง่ายยิ่งขึ้น จึง รวมสูดรบัญชี ดังนี้
63 ผู้เข้าชม
หลายคนเริ่มสงสัยกันแล้วว่าหากในอนาคต มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ธุรกิจไหนบ้างที่จะได้ประโยชน์ หรือธุรกิจไหนบ้างจะเสียประโยชน์ ?
70 ผู้เข้าชม
หากมีการ "ล็อกดาวน์" เกิดขึ้นเพื่อสกัดกั้นการระบาดของโรคโควิด-19 องค์กรที่ได้รับผลกระทบจะต้องปรับตัวและปรับการทำงานอย่างไรบ้าง? เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้
63 ผู้เข้าชม
กรมสรรพากรเชิญชวนให้ผู้เสียภาษีทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา “ทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน​หรือ TAX from Home” เพราะทุกขั้นตอน ง่าย สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องเดินทาง เป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม ช่วยลดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้เป็นอย่างดี
34 ผู้เข้าชม
ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสำหรับผู้ประกอบการหลายๆ คนมองมักว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากลำบาก เพราะต้องมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและต้องเตรียมเอกสารมากมาย แต่ปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ผ่านทาง www.dbd.go.th เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ
75 ผู้เข้าชม
การประกอบกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
85 ผู้เข้าชม
การไม่มี “หนี้” คือลาภอันประเสริฐ แต่ในแง่ของการทำธุรกิจนั้น การเป็นหนี้อาจไม่ใช่เรื่องร้ายเท่าที่คิด นี่เป็นมุมมองที่น่าสนใจของการเป็นหนี้จากการกู้สินเชื่อธนาคาร ที่เอสเอ็มอีต้องรู้
60 ผู้เข้าชม
ทุกวันนี้ผู้ประกอบการในหลาย ๆ ธุรกิจหันมาเปิดบริการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น สำหรับคนที่กำลังทำหรือสนใจที่จะทำธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซ มักจะมีข้อสงสัยในเรื่องราวเกี่ยวกับภาษีมากมาย ว่าต้องเสียแบบไหนและอย่างไรบ้าง สามารถแยกเรื่องของการเสียภาษีออกเป็นคำถาม 3 ข้อดังนี้
85 ผู้เข้าชม
46403 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์