BLOG myAccount Cloud

BLOG myAccount Cloud

BLOG myAccount Cloud

1297 รายการ
เปิดออกมาตรการภาษี "สรรพสามิต" ช่วย "เยียวยา" ฟื้นฟูภาคธุรกิจ-แรงงานซมพิษโควิด-19 ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
25 ผู้เข้าชม
บทความนี้ต้องการชวนผู้อ่านย้อนรอยการลงทุนไทยในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งวิเคราะห์โอกาสและความท้าทายในระยะข้างหน้า ที่เราควรใช้จังหวะนี้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสลงทุนในสาขาสำคัญแห่งอนาคต ช่วยเร่งการฟื้นฟูและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยหลังโควิด 19
30 ผู้เข้าชม
ตอนนี้ประเทศไทยสามารถรับมือกับสงคราม COVID-19 ได้ดี แต่สิ่งที่น่ากลัวหลังจากนี้คือ สงครามเศรษฐกิจ ที่ตามมา แล้วตอนนี้ธนาคารพาณิชย์ของไทยมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับมือกับเรื่องนี้มากแค่ไหน
76 ผู้เข้าชม
ส่องโมเดล "5L" กลยุทธ์การปรับองค์กรในยุค New Normal จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ พร้อมท้าชนโควิด-19
47 ผู้เข้าชม
วิกฤติไวรัสโควิด 19 ในครั้งนี้ ทำให้เราเห็นพฤติกรรมของคนทั่วโลกที่เปลี่ยนไป ผู้คนเริ่มใช้ชีวิตในโลกออนไลน์กันมากขึ้น ไม่ว่าจะซื้อของ สั่งอาหาร เติมเงิน โอนเงินให้เพื่อน หรือแม้แต่บริจาคเงิน จนกลายเป็น new normal
52 ผู้เข้าชม
การกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ Whatever it takes ของรัฐบาลไทย วิกฤติ Covid-19 ทำให้ทั้งธนาคารกลางและรัฐบาลของหลายประเทศ นำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาใช้อย่างมากมายมหาศาล ในรูปแบบที่ว่า Whatever it takes หรือ เท่าไรเท่ากัน
209 ผู้เข้าชม
บทบาทของธนาคารกลางในการเป็นที่พึ่งแหล่งสุดท้ายสำหรับสภาพคล่องได้มีวิวัฒนาการที่สำคัญตามการพัฒนาของระบบการเงินและลักษณะของปัญหา
57 ผู้เข้าชม
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชน มาตรการช่วยเหลือขั้นต่ำในระยะแรกจึงมุ่งช่วยเหลือประชาชนในวงกว้างเป็นการทั่วไป ซึ่งมาตรการช่วยเหลือส่วนหนึ่งได้ครบกำหนดเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
59 ผู้เข้าชม
"ประกันสังคม" เปิดให้แรงงานอิสระอายุเกิน 60 ปี อายุไม่เกิน 65 ปี ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40
95 ผู้เข้าชม
การที่เศรษฐกิจไทยหดตัวหรือติดลบไม่น่าจะต่ำกว่า 8% ตำแหน่งงานใหม่ๆไม่มีการขยาย จำนวนคนว่างงานตลาดแรงงานในระบบอาจเพิ่มขึ้นไปไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน
98 ผู้เข้าชม
23213 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์