BLOG myAccount Cloud

BLOG myAccount Cloud

BLOG myAccount Cloud

1368 รายการ
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล และองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น
31 ผู้เข้าชม
หากพูดถึงระบบ e-Revenue ที่เป็นช่องทางในการยื่นและชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากรแล้วมีน้อยคนที่ไม่รู้จัก โดยเฉพาะการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับการตอบรับจากผู้ที่ต้องยื่นภาษีอย่างมาก
43 ผู้เข้าชม
ส่อง 3 สิทธิพิเศษทางศุลกากร โอกาสของผู้ส่งออกไทย ในการเพิ่มและขยายช่องทางการส่งออกสินค้าสู่ต่างประเทศ หลังต้องเผชิญวิกฤติโควิด-19 มานานหลายเดือน พร้อมเปิดวิธีการใช้สิทธิพิเศษทางศุลกากร
37 ผู้เข้าชม
ที่หลายคนรู้แล้วว่าใช้ลายเซ็นดิจิตอลได้ ก็เกิดคำถามต่อมาว่า "ทำเป็น PDF File ส่งไปให้ลูกค้า Print ออกมาเองเลยได้หรือไม่"
333 ผู้เข้าชม
คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวย่ออัตราดอกเบี้ยกัน แต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก "ดอกเบี้ย" กันก่อนดีกว่า ซึ่งหากดูข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถสรุปและอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้
59 ผู้เข้าชม
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการสนับสนุนทางการเงินแก่ SME อันจะเป็นประโยชน์ในการที่จะอยู่รอดหลัง Covid-19 ได้ จึงขอนำมาสรุปให้ทราบพร้อมข้อเสนอดังนี้ครับ
107 ผู้เข้าชม
สำหรับคนที่อยากจะจดบริษัทคนเดียวกฎหมายกำลังจะอนุมัติให้สามารถทำได้แล้วจ้า โดยข้อสำคัญที่ควรรู้มีดังนี้
99 ผู้เข้าชม
ปัจจุบันนี้โลกออนไลน์มีการสนับสนุนให้เรามีการใช้จ่ายมากขึ้น และยิ่งเมื่อมีความอยากเพิ่มสูงขึ้น แต่รายได้ไม่ได้เพิ่มตาม พอเป็นแบบนี้ไปนานๆเข้า และไม่รีบหาวิธีแก้ไข ก็จะเจอปัญหาที่ว่าทำงานเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเงินเก็บ และถ้าหนักขึ้นคือยิ่งทำงานทำหนี้ยิ่งเพิ่ม วิธีที่เราจะหนีสภาวะเป็นหนี้แบบนี้ก็คือ
42 ผู้เข้าชม
ส่อง 10 บทบาทที่จะเปลี่ยนแปลงไปของ "หน่วยงานตรวจสอบภายใน" ที่ต้องปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่สำคัญต่อองค์กรต่างๆ ที่จะคอยให้คำแนะนำ รวมถึงคาดการณ์สถานการณ์อนาคต
57 ผู้เข้าชม
สำหรับผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) ที่จ่ายค่าบริการแล้วไม่สามารถที่จะหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ เนื่องจากผู้ให้บริการไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการจะต้องควักเงินเพื่อนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากรแทนผู้มีเงินได้
77 ผู้เข้าชม
30510 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์