News

13 รายการ
ทีมงานโปรแกรมบัญชี myAccount Cloud ได้มีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมในงาน "New Network New Normal" โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่
80 ผู้เข้าชม
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาทีมงานโปรแกรมบัญชี myAccount Cloud ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงานอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งภายในงานจะมีนักศึกษา และผู้ประกอบการหลายท่านที่สนใจได้เข้าร่วมงานอบรม/สัมมนาในครั้งนี้
153 ผู้เข้าชม
ทีมงานโปรแกรมบัญชี myAccount Cloud ได้มีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ในงานหลักสูตร พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) ที่ทาง Depa จัดทำร่วมกับ ธนาคาร ธ.ก.ส. ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:30 - 16:30 น. ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
156 ผู้เข้าชม
วันที่ 4 กุมพาพันธ์ 2563 ทีมงานได้มีโอกาสไปประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสังคม Social Enterprise ในงานสัมมนา การกรอกรายงานข้อมูลนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing Disclosure Form) โดย ...กูรูภาษีกรมสรรพากร
573 ผู้เข้าชม
บริษัทของเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมด้วยกรมส่งเสริมกำหนดจัดงาน "Digital Day : D - Day" ในวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 12.00 - 17.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
279 ผู้เข้าชม
ทางบริษัทของเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม "ก้าวทันการจัดเก็บภาษีระบบใหม่ ในยุคดิจิตอล" ภายใต้ผู้จัดงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
255 ผู้เข้าชม
ทางบริษัทของเรามีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ในโอกาสเดินทางมาดูงานเรื่องการนำซอฟต์แวร์ไปใช้สอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและนำไปให้ผู้ประกอบการใช้ฟรี ในวันที่ 10/12/2562
342 ผู้เข้าชม
จัดโดยสมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ และสมาคมสำนักงานบัญชีไทย ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษจิกายน 2562
388 ผู้เข้าชม
ภายใต้นโยบาย การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีมามอบนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
216 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรซอฟท์ ได้ร่วมกับ Oon IT Valley จัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "ก้าวสู่ยุค Digital 4.0 ด้วยระบบบัญชีออนไลน์ myAccount cloud"
297 ผู้เข้าชม
1785 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์