ร้องเรียนบริการ :

News

7 รายการ
จัดโดยสมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ และสมาคมสำนักงานบัญชีไทย ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษจิกายน 2562
112 ผู้เข้าชม
ภายใต้นโยบาย การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีมามอบนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
38 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรซอฟท์ ได้ร่วมกับ Oon IT Valley จัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "ก้าวสู่ยุค Digital 4.0 ด้วยระบบบัญชีออนไลน์ myAccount cloud"
104 ผู้เข้าชม
ภาพบรรยากาศออกบูธ ในงานแนะนำหลักสูตร "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน" มาตรการระบบบัญชีเดียวกำลังจะถูกบังคับใช้แบบเต็มตัว ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 นี้ ดังนั้น มาเรียนรู้ไว้ หลักสูตรนี้ฟรี 2 วัน
133 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรซอฟท์ ได้ร่วมกับ Oon IT Valley จัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "ก้าวสู่ยุค Digital 4.0 ด้วยระบบบัญชีออนไลน์ myAccount cloud"
160 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรซอฟท์ ได้ร่วมกับ Oon IT Valley จัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "ก้าวสู่ยุค Digital 4.0 ด้วยระบบบัญชีออนไลน์ myAccount cloud"
161 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรซอฟท์ ได้จัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ "ก้าวสู่ยุค Digital 4.0 ด้วยระบบบัญชีออนไลน์ myAccount cloud"
166 ผู้เข้าชม
601 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์