รายละเอียดการ Update Version

รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

รายละเอียดการ Update Version

19 รายการ
เพิ่มการจำค่าการกระทำตามผู้ใช้ เมื่อ Login เข้าใช้งานในระบบผ่านอุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม ให้ระบบจำค่าให้อัตโนมัติ ปรับแก้ไขการอนุมัติเอกสาร ให้ผู้ใช้สามารถเลือกอนุมัติได้ทีละหลายๆ เอกสาร และอื่นๆ
97 ผู้เข้าชม
พัฒนาเมนู Clear GL สำหรับการเคลียร์การโพส GL หรือข้อมูลรายวันของเอกสารเดิมออกจากระบบ เพื่อแก้ไขหรือโพสรายการใหม่ เพิ่มเงื่อนไขการทำเอกสารลดหนี้ และอื่นๆ
150 ผู้เข้าชม
ปรับแก้ไขรูปแบบการ Export รายงานบัญชีแยกประเภทเป็นไฟล์ Excel ให้เป็นรูปแบบที่สวยงาม สามารถตรวจสอบและจัดการได้ง่ายกว่าเดิม ผู้ใช้สามารถ Design form Standard เพิ่มเติมได้เอง และอื่นๆ
225 ผู้เข้าชม
เพิ่มการแสดงชื่อผู้รับผิดชอบในส่วนของประวัติการบันทึกกิจกรรม (Activity History) เพิ่ม Option การแสดง ต้นฉบับ/สำเนาในฟอร์ม ขอจ่ายเงินสดย่อย และฟอร์มจ่ายเงินสดย่อย และอื่นๆ
241 ผู้เข้าชม
ปรับการ Update ข้อมูลลูกหนี้, เจ้าหนี้ ให้สามารถเลือกได้ว่าให้มีผลต่อข้อมูลอะไรบ้าง เพิ่ม Option การนำเอาหมายเหตุของเอกสารมาแสดงที่คำอธิบายรายละเอียดของการโพส GL เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ละเอียดและสะดวกขึ้น และอื่นๆ
351 ผู้เข้าชม
พัฒนา Action การอัปเดตข้อมูลเจ้าหนี้ที่มีการแก้ไขในเอกสารที่บันทึกไปแล้ว ค่าเริ่มต้นการกำหนด IC Option เพิ่มตัวเลือกการกำหนดราคาขาย สามารถเลือกราคาขายล่าสุดตามลูกค้าได้ และอื่นๆ
371 ผู้เข้าชม
เพิ่ม Link การเชื่อมโยงเอกสารอ้างอิงในส่วนของเลขที่เอกสาร ให้สามารถกดดูรายละเอียดของเอกสารอ้างอิงได้ทุกระบบ ปรับแก้ไขการลงรายการบัญชี (Post GL) แบบแยกตามประเภทสินค้า/บริการ และอื่นๆ
330 ผู้เข้าชม
พัฒนาการ Import ข้อมูลเอกสารรับเงินมัดจำ, จ่ายเงินมัดจำ, สต็อกสินค้า, เอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ และเอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ เพิ่มคอลัมน์เลขที่ PO ในรายงานสินค้าค้างส่ง และอื่นๆ
317 ผู้เข้าชม
เพิ่มการแสดงรายละเอียดในหน้า List รายการหลักของเมนูจ่ายเงินสดย่อย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้น เพิ่มการแสดงสถานะอนุมัติแทนในหน้า Approve Center และอื่นๆ
444 ผู้เข้าชม
เพิ่มการส่งอีเมลแบบ E-Tax Invoice by Email ในเมนูลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) Credit Note Payment เพิ่มการบันทึกฉบับร่างของเอกสารตรวจนับสินค้า (Count Stock) และอื่นๆ
376 ผู้เข้าชม
4463 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์