รายละเอียดการ Update Version

รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

รายละเอียดการ Update Version

4 รายการ
เพิ่มเมนู ลูกหนี้ยกมา, เจ้าหนี้ยกมา และปรับปรุงในส่วนของการ Export รายงานในระบบต่างๆ รวมถึงเพิ่มการแจ้งเตือนตามการกำหนด Option ในค่าเริ่มต้น
46 ผู้เข้าชม
พัฒนา PDF/A3 ของระบบที่สามารถส่ง E Tax Invoice By Email ได้ เพิ่มข้อมูลชื่อผู้ติดต่อและเบอร์โทร สำหรับการสร้างลูกหนี้รายใหม่ผ่านระบบ Sale, Purchase เพื่อให้สามารถอ้างอิงข้อมูลผู้ติดต่อไปใช้งานได้เลยทันที
183 ผู้เข้าชม
เพิ่มกลุ่มสินค้าในกำหนดรหัสสินค้าบริการ, เพิ่มการโอนข้อมูลผังบัญชีเข้าระบบ, เพิ่มรายการการตรวจสอบข้อมูลภายใน และพัฒนารายงานอื่นๆ รวมถึงฟอร์มไม่มีภาษีในระบบต่างๆ
316 ผู้เข้าชม
เพิ่ม Option การเรียกสินค้าทั้งหมดในรายงานสินค้าคงเหลือ, เพิ่มระบบการสร้างผังบัญชีตามประเภทธุรกิจ และอื่นๆ
70 ผู้เข้าชม
588 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์