myAccount Cloud accounting benefits

Anywhere Anytime

Anywhere Anytime

สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะทำงานผ่าน Desktop Mobile หรือ Tablet

Desktop Mobile

Easy To Use

โปรแกรมใช้งานง่าย ไม่มีความรู้บัญชีก็สามารถทำงานได้

Powerful Features

Powerful Features

ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นในการทำงาน การทำงานเชื่อมโยงถึงกันหมด ลดเวลาการทำงานได้มาก

Mobile Application

Mobile Application

รองรับการทำงานผ่านมือถือ เปลี่ยนให้การทำธุรกิจง่ายขึ้น สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา

เราพัฒนาซอฟท์แวร์

Up-to-date software

เราพัฒนาซอฟต์แวร์บน Cloud ทำให้ลูกค้าได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ Up Date ตลอดเวลา

Real Time

Real-time working

พนักงานทุกคนสามารถทำงานแบบ Real Time กันได้ทั้งหมดบนฐานข้อมูลเดียวกัน

โปรแกรมบัญชี myAccount Cloud ดีกว่าโปรแกรมบัญชีบน Windows ทั่วไปอย่างไร

myAccount Cloud

 • อยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้ รองรับการทำงานผ่านมือถือ
 • สามารถทำงานผ่าน PC, Notebook, Tablet และ Smartphone ได้
 • สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอินเตอร์เน็ต
 • ติดตั้งโปรแกรมที่เดียว เรียกใช้งานผ่าน browser การจัดการง่าย
 • มีความทันสมัย
 • โปรแกรมบัญชีออนไลน์มีประสิทธิภาพทำงานสูงกว่าโปรแกรมบน Windows
 • พนักงานทุกคนสามารถทำงานแบบ Real Time กันได้บนฐานข้อมูลเดียวกัน
 • มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ส่ง Email แบบฟอร์มหรือรายงานต่างๆได้จากระบบโดยง่าย
 • มีระบบงานขายอัตโนมัติ (Sales Force Automation) เชื่อมต่อกับระบบบัญชี
 • ข้อมูลมีการ Update จากทุกที่ทุกเวลาผ่านอินเตอร์เน็ต
 • มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตธรรมดาก็สามารถทำงานได้

โปรแกรมบัญชีบน Windows อื่นๆ

 • ทำงานผ่านมือถือไม่ได้
 • ทำงานผ่าน Tablet และ Smartphone ไม่ได้
 • ทำงานผ่าน Lan ต้องอยู่ภายในสำนักงาน
 • ติดตั้งโปรแกรมทุกเครื่องที่ต้องทำงาน ยุ่งยาก
 • ล้าสมัย
 • ประสิทธิภาพต่ำกว่าโปรแกรมบน Cloud
 • ทำได้แต่ยากลำบาก
 • หยุดพัฒนา
 • การส่ง Email จากระบบทำไม่ได้ หรือถ้าทำได้แต่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน
 • ไม่มีระบบบริหารงานขายอัตโนมัติ (Sales Force Automation) มีเพียงหน้าจอใบเสนอราคา
 • การทำงานต้องอาศัย Lan ทำให้ข้อมูลไม่ Update ถ้าไม่มี Lan
 • ต้องเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบ Lease Line (เสียค่าใช้จ่ายสูง)
 ทำใบสั่งขาย

Sale Order

สามารถทำใบเสนอราคา (Quotation) ทำใบสั่งขาย (Sale Order) ออกใบกำกับภาษี (Invoice/ Tax Invoice) ออกใบลดหนี้ (Credit Note) ได้อย่างง่ายดาย สะดวกรวดเร็ว สวยงาม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ลดความซับซ้อนในการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม
ตอบสนองงานจัดซื้อ

Purchase Order

ตอบสนองงานจัดซื้อได้ดีเยี่ยม ควบคุมกระบวนการจัดซื้อให้เป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อให้สูงขึ้น ช่วยลดขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และยังมีกระบวนการอนุมัติเอกสารสั่งซื้อ ช่วยให้สั่งซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้องและตรงใจ

อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ้มเติม
General Ledger

General Ledger

บันทึกข้อมูลบัญชีรายวัน ทำให้ทราบสถานะทางการเงิน Financial Statement ทันที ทำให้เราได้งบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

Mobile

สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน myAccount Mobile ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวกรวดเร็ว ได้รับข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างทันใจ ไม่ว่าคุณจะอยู่ร้านกาแฟ อยู่ชายทะเล อยู่บนเขาบนดอย คุณก็สามารถทำงานได้อย่างที่ใจต้องการ

เปิดใบเสนอราคาบนมือถือสร้างได้สะดวกรวดเร็ว ส่งเอกสารให้ลูกค้าได้ทันเวลา ไม่พลาดทุกโอกาสทางการขาย

เปิดใบเสนอราคาบนมือถือ

ตรวจสอบและอนุมัติออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็อนุมัติเอกสารได้ทันต่อความต้องการ ลูกค้าและผู้ขาย

ตรวจสอบและอนุมัติออนไลน์

ดูรายงานบนมือถือทันที รวบรวบรายงานที่เป็นประโยชน์ ติดตามข้อมูลต่างๆ ได้ทันที และสามารถนำข้อมูลไปช่วยประกอบการตัดสินใจ

ดูรายงานบนมือถือทันที
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์