News

18 รายการ
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ SMEs ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
1007 ผู้เข้าชม
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ยกระดับธุรกิจยุค 5G ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” หัวข้อ “ก้าวสู่การทำบัญชี ยุค 5G ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud” หัวข้อ “การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb”
859 ผู้เข้าชม
ทีมงานโปรแกรมบัญชี myAccount Cloud ได้มีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Digital Touch Up เสริมแกร่ง SMEs ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564
860 ผู้เข้าชม
ทีมงานโปรแกรมบัญชี myAccount Cloud ได้มีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมในงาน "New Network New Normal" โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่
1101 ผู้เข้าชม
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาทีมงานโปรแกรมบัญชี myAccount Cloud ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงานอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งภายในงานจะมีนักศึกษา และผู้ประกอบการหลายท่านที่สนใจได้เข้าร่วมงานอบรม/สัมมนาในครั้งนี้
1483 ผู้เข้าชม
ทีมงานโปรแกรมบัญชี myAccount Cloud ได้มีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ในงานหลักสูตร พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) ที่ทาง Depa จัดทำร่วมกับ ธนาคาร ธ.ก.ส. ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:30 - 16:30 น. ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
1093 ผู้เข้าชม
วันที่ 4 กุมพาพันธ์ 2563 ทีมงานได้มีโอกาสไปประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสังคม Social Enterprise ในงานสัมมนา การกรอกรายงานข้อมูลนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing Disclosure Form) โดย ...กูรูภาษีกรมสรรพากร
1597 ผู้เข้าชม
บริษัทของเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมด้วยกรมส่งเสริมกำหนดจัดงาน "Digital Day : D - Day" ในวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 12.00 - 17.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
1418 ผู้เข้าชม
8847 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์