News

18 รายการ
ทางบริษัทของเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม "ก้าวทันการจัดเก็บภาษีระบบใหม่ ในยุคดิจิตอล" ภายใต้ผู้จัดงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
1087 ผู้เข้าชม
ทางบริษัทของเรามีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ในโอกาสเดินทางมาดูงานเรื่องการนำซอฟต์แวร์ไปใช้สอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและนำไปให้ผู้ประกอบการใช้ฟรี ในวันที่ 10/12/2562
1201 ผู้เข้าชม
จัดโดยสมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ และสมาคมสำนักงานบัญชีไทย ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษจิกายน 2562
1408 ผู้เข้าชม
ภายใต้นโยบาย การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีมามอบนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
1069 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรซอฟท์ ได้ร่วมกับ Oon IT Valley จัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "ก้าวสู่ยุค Digital 4.0 ด้วยระบบบัญชีออนไลน์ myAccount cloud"
1362 ผู้เข้าชม
ภาพบรรยากาศออกบูธ ในงานแนะนำหลักสูตร "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน" มาตรการระบบบัญชีเดียวกำลังจะถูกบังคับใช้แบบเต็มตัว ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 นี้ ดังนั้น มาเรียนรู้ไว้ หลักสูตรนี้ฟรี 2 วัน
1084 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรซอฟท์ ได้ร่วมกับ Oon IT Valley จัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "ก้าวสู่ยุค Digital 4.0 ด้วยระบบบัญชีออนไลน์ myAccount cloud"
1097 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรซอฟท์ ได้ร่วมกับ Oon IT Valley จัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "ก้าวสู่ยุค Digital 4.0 ด้วยระบบบัญชีออนไลน์ myAccount cloud"
1241 ผู้เข้าชม
8846 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์