รายละเอียดการ Update Version

รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

รายละเอียดการ Update Version

56 รายการ
เพิ่มตัวเลือกผู้ติดต่อให้ผู้ใช้เลือกข้อมูลมาทำเอกสารได้ กรณีลูกค้ามีผู้ติดต่อหลายคน เพิ่มการเรียงข้อมูลตามกลุ่มสินค้า ในรายงานจัดลำดับยอดขาย-ปริมาณการขายสินค้า และอื่นๆ
859 ผู้เข้าชม
พัฒนาการ Design Form ด้วยตนเอง ในระบบบริหารงานจัดซื้อ (Purchase), เพิ่มการกำหนดราคาการซื้อ/ขาย สามารถกำหนดราคาตามต้นทุนล่าสุดได้ และอื่นๆ
699 ผู้เข้าชม
พัฒนาการ Export Excel ของรายงาน บัญชีแยกประเภท เพิ่มตัวกรองการเลือกดูข้อมูลได้หลายสาขา ในงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุน(ละเอียด) และอื่นๆ
774 ผู้เข้าชม
เพิ่มการเลือกใช้ที่อยู่ได้หลายๆ สถานที่ กรณีเลือกข้อมูลจาก Lead มาทำใบเสนอราคา, เพิ่มเครื่องมือการ Design Form ได้ด้วยตนเอง ในระบบบริหารงานขาย (Sales) และอื่นๆ
810 ผู้เข้าชม
เพิ่มวิธีการชำระเงินประเภทบัตรเครดิตในเมนูขายสด เพื่อให้ผู้ใช้เลือกช่องทางการชำระได้หลากหลายยิ่งขึ้น เพิ่มข้อมูลการขายและการขนส่งในการกำหนดข้อมูลลูกหนี้ค่าเริ่มต้น เพื่อให้ระบบอ้างอิงข้อมูลไปเปิดบิลได้ง่ายยิ่งขึ้น และอื่นๆ
789 ผู้เข้าชม
เพิ่มตัวเลือกที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษีและที่อยู่ส่งของ กรณีลูกค้ามีที่อยู่หลายสถานที่ให้ผู้ใช้สามารถเลือกที่อยู่ในการออกเอกสารได้สะดวกยิ่งขึ้น พัฒนารายงานขอจ่ายเงินสดย่อยและอื่นๆ
826 ผู้เข้าชม
เพิ่ม Option ไม่คิดคิดภาษีในรหัสรายได้/ค่าใช้จ่าย ในเมนูตั้งลูกหนี้อื่นๆ และตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ให้ผู้ใช้สามารถเลือกคิดหรือไม่คิดภาษีของได้เอง, ปรับตัวกรองการเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ละเอียดขึ้น และอื่นๆ
733 ผู้เข้าชม
เพิ่มการจำค่าการกระทำตามผู้ใช้ เมื่อ Login เข้าใช้งานในระบบผ่านอุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม ให้ระบบจำค่าให้อัตโนมัติ ปรับแก้ไขการอนุมัติเอกสาร ให้ผู้ใช้สามารถเลือกอนุมัติได้ทีละหลายๆ เอกสาร และอื่นๆ
740 ผู้เข้าชม
พัฒนาเมนู Clear GL สำหรับการเคลียร์การโพส GL หรือข้อมูลรายวันของเอกสารเดิมออกจากระบบ เพื่อแก้ไขหรือโพสรายการใหม่ เพิ่มเงื่อนไขการทำเอกสารลดหนี้ และอื่นๆ
686 ผู้เข้าชม
ปรับแก้ไขรูปแบบการ Export รายงานบัญชีแยกประเภทเป็นไฟล์ Excel ให้เป็นรูปแบบที่สวยงาม สามารถตรวจสอบและจัดการได้ง่ายกว่าเดิม ผู้ใช้สามารถ Design form Standard เพิ่มเติมได้เอง และอื่นๆ
793 ผู้เข้าชม
49184 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์