รายละเอียดการ Update Version

รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

รายละเอียดการ Update Version

56 รายการ
เพิ่มตัวกรองค้นหาตามเหตุผลการลดหนี้-เพิ่มหนี้, เพิ่มตัวกรองค้นหาตามวันที่แก้ไขล่าสุด, เพิ่ม Option สำหรับการ Required Field ก่อนบันทึกข้อมูล ในส่วนของ Cost Center และ Internal Order และอื่นๆ
343 ผู้เข้าชม
เพิ่มตัวเลือกการกรองค้นหาข้อมูลที่บันทึกมาจากเมนูรายการรายวัน (Batch), เพิ่มช่องแสดง เหตุผลการลดหนี้ ในรายงานรับคืน ลดหนี้ , เพิ่มช่องแสดง คำอธิบาย และหมายเหตุ ในรายงานข้อมูลรายวัน และอื่นๆ
328 ผู้เข้าชม
เพิ่มการแสดงรายชื่อผู้ที่อนุมัติเอกสารใบขอซื้อ, เพิ่มช่องแสดงรายละเอียดรายได้อื่นๆ ในรายงานขายสด, เพิ่มรายงานสินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหว และอื่นๆ
370 ผู้เข้าชม
เพิ่ม Option ตรวจสอบเลขที่ใบกำกับภาษี เป็นเลขเดียวกับเลขที่เอกสาร, เพิ่มช่องแสดงชื่อกลุ่มสินค้า เพื่อช่วยให้สะดวกในการเลือกสินค้าตามกลุ่ม, ปรับปรุงระบบการค้นหาสินค้าให้แสดงข้อมูลที่ถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น และอื่นๆ
467 ผู้เข้าชม
เพิ่มการแสดงจำนวนสินค้าคงเหลือในที่เก็บสินค้า กรณีมีหลายที่เก็บผู้ใช้สามารถตรวจสอบสต็อกและเลือกใช้ได้ถูกต้อง ปรับแก้ไขรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ให้แสดงตามรูปแบบมาตรฐานที่สรรพากรกำหนด และอื่นๆ
424 ผู้เข้าชม
เพิ่มการเรียกดูรายงาน Dashboard ในส่วนของบัญชีแยกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบยอดบัญชีได้สะดวกยิ่งขึ้น, เพิ่มรายงานป้ายที่อยู่ลูกค้า/ผู้ขาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกพิมพ์แบบ Label ติดหน้าซองจดหมายได้และอื่นๆ...
518 ผู้เข้าชม
เพิ่มรายงานใบแจ้งยอดบัญชี ในส่วนของรายงานบัญชีลูกหนี้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบยอดหนี้ของลูกค้าแต่ละรายได้แบบละเอียด และอื่นๆ...
531 ผู้เข้าชม
เพิ่มการอ้างอิงใบเสนอราคา หรือการอ้างอิงใบสั่งขาย ได้มากกว่า 1 เอกสาร เพื่อให้ผู้ใช้เลือกอ้างอิงข้อมูลได้ครอบคลุมกับการใช้งานจริงมากยิ่งขึ้น, เพิ่มการ Switch ภาษาในรายงานงบทดลอง และอื่นๆ...
448 ผู้เข้าชม
เพิ่มคำอธิบายของรูปแบบเลขที่เอกสาร (Running Number) กรณีมีมากกว่า 1 รูปแบบ ผู้ใช้สามารถกำหนดคำอธิบายรายการแล้วนำไปใช้กับประเภทที่ต้องการได้สะดวกยิ่งขึ้น, ปรับปรับรูปแบบฟอร์มการจ่ายชำระเพิ่มเติม...
472 ผู้เข้าชม
เพิ่มตัวกรองข้อมูลปี ในการเรียกดูรายงานเปรียบเทียบยอดขายรายปี ในหน้าหลักของโปรแกรมให้แสดงกราฟเส้นเปรียบเทียบตามปีที่ผู้ใช้ต้องการดูได้ทันที และปรับการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือให้ละเอียดและแม่นยำมากยิ่งขึ้น
450 ผู้เข้าชม
49180 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์