อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์

73 รายการ
คอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud เพื่อให้ทุกท่านสามารถบันทึกเอกสารทางธุรกิจและลงบัญชี
9321 ผู้เข้าชม
บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ เปิดใบรับวางบิลออนไลน์ เมื่อจ่ายชำระแล้ว สามารถบันทึกการจ่ายชำระ แล้วออกเป็นเอกสารใบจ่ายชำระเพื่อเป็นหลักฐานทางการเงิน
7688 ผู้เข้าชม
เปิดใบวางบิล เพื่อส่งให้กับลูกค้าของคุณได้ทันที รองรับการรับชำระหนี้ และการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ออกเป็นเอกสารใบเสร็จรับเงิน พร้อมบันทึกภาษีขาย
7498 ผู้เข้าชม
บันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีผลกับสินค้าในคลังและยังไม่ได้ทำการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
5712 ผู้เข้าชม
ยืนยันคำสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อให้เตรียมการผลิตหรือการสั่งซื้อได้ถูกต้อง ลดความผิดพลาดของกระบวนการขายได้มากขึ้น
5658 ผู้เข้าชม
ควบคุมการสั่งซื้อสินค้า โดยผ่านการอนุมัติก่อนจัดซื้อจริง เพื่อให้บริหารรายจ่ายได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องแม่นยำ พร้อมบันทึกเพิ่มสินค้าในคลังสินค้าได้อัตโนมัติ
5609 ผู้เข้าชม
รวบรวมฟังก์ชั่นงานขายที่ครบถ้วน เพื่อจัดการกระบวนการขายให้เป็นมาตรฐาน
5170 ผู้เข้าชม
เชื่อมโยงการเพิ่ม-ตัดสต๊อกสินค้า จากระบบจัดซื้อและระบบขายได้อัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถตรวจนับสินค้า ตรวจสอบ และปรับปรุงยอดให้ตรงกับสต๊อกสินค้าจริงง่าย ๆ
5159 ผู้เข้าชม
บันทึกรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อจากผู้ขาย สั่งพิมพ์หรือส่งใบสั่งซื้อ ให้ผู้ขายผ่านอีเมล์แบบออนไลน์ได้ทันที
5117 ผู้เข้าชม
บันทึกรายการสินค้าที่ต้องการเสนอราคาให้กับลูกค้า ส่งใบเสนอราคาผ่านอีเมล์แบบออนไลน์ให้ลูกค้าได้ทันที
4891 ผู้เข้าชม
บันทึกรายละเอียดการจ่ายชำระเงินกับเจ้าหนี้ที่ได้ใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว
4814 ผู้เข้าชม
รวบรวมข้อมูลจากระบบ ซื้อ ขาย จ่าย รับ เพื่อนำมา Post GL สามารถ Post GL ตอนบันทึกเอกสารหรือ Post GL แบบ Batch ได้
4682 ผู้เข้าชม
ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ คุณก็สามารถทำงานได้อย่างที่ใจต้องการ
4392 ผู้เข้าชม
บันทึกรายละเอียดจากใบวางบิลที่ได้รับจากเจ้าหนี้ เพื่อใช้ในการเตรียมจ่ายหรือจ่ายชำระหนี้
3955 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายละเอียดข้อมูลเช็คที่กิจการได้มีการสั่งจ่ายให้กับเจ้าหนี้ ในกรณีที่สั่งซื้อสินค้า, บริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
3861 ผู้เข้าชม
31716 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์