Product

47 รายการ
วิเคราะห์ศักยภาพของลูกค้า ที่มีโอกาสเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจของคุณ
เพิ่มลดสินค้าให้ถูกต้องตามคลังสินค้า ปรับปรุงสต๊อกให้ตรงมากที่สุด เพื่อให้ขั้นตอนการซื้อขายสามารถเรียกดูจำนวนสินค้าในสต๊อกได้อย่างถูกต้อง
บันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีผลกับสินค้าในคลังและยังไม่ได้ทำการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้
รองรับการบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการซื้อขายสินค้าในระบบ เพื่อนำมารับชำระ
ออกใบเสนอราคาอย่างรวดเร็ว ส่งอีเมล์แบบออนไลน์ให้ลูกค้าได้ทันที
บันทึกรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อจากผู้ขาย สั่งพิมพ์หรือส่งใบสั่งซื้อ ให้ผู้ขายผ่านอีเมล์แบบออนไลน์ได้ทันที
สร้างกระบวนการขายให้เป็นมาตรฐาน พัฒนากระบวนการขายขององค์กร ให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน กำหนดกระบวนการขายที่ชัดเจน เช่น การออกใบเสนอราคา สั่งขายสินค้า ออกเอกสารขายสด ขายเชื่อ การลดหนี้ลูกหนี้ สามารถนำข้อมูลการขายไปอ้างอิงที่ระบบบัญชีและคลังสินค้า
บันทึกรายการค้างชำระตามใบวางบิลที่เจ้าหนี้ส่งมาให้ เพื่อเตรียมชำระหนี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์