Sales Order

Sales Order

Sales Order

สามารถทำใบเสนอราคา (Quotation) ทำใบสั่งขาย (Sales Order) ออกใบกำกับภาษี (Invoice/ Tax Invoice) ออกใบลดหนี้ (Credit Note) ได้อย่างง่ายดาย สะดวกรวดเร็ว สวยงาม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ลดความซับซ้อนในการทำงาน

จัด Process งานขายให้เป็นมาตรฐานสากล สำหรับทีมขายมืออาชีพ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์