ร้องเรียนบริการ :

คู่มือระบบงานบัญชี

  • หัวข้อ
การบันทึกยอดคงเหลือของปีก่อน เพื่อนำมาใช้งานต่อในปีใหม่ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินค้า หรือหนี้สิ้น ฯลฯ
89 ผู้เข้าชม
บันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีผลกับสินค้าในคลังและยังไม่ได้ทำการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้
417 ผู้เข้าชม
รองรับการบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการซื้อขายสินค้าในระบบ เพื่อนำมารับชำระ
359 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นทันที โดยบันทึกเรียงตามลำดับวันที่ที่เกิดรายการค้าขึ้น การบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นจะบันทึกโดยเดบิตบัญชีหนึ่งและเครดิตอีกบัญชีหนึ่งไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีคู่ พร้อมทั้งอธิบายลักษณะรายการค้าที่เกิดขึ้นให้ทราบโดยย่อ
52 ผู้เข้าชม
บันทึกรายละเอียดจากใบวางบิลที่ได้รับจากเจ้าหนี้ เพื่อใช้ในการเตรียมจ่ายหรือจ่ายชำระหนี้
468 ผู้เข้าชม
วางบิลให้กับลูกค้า แจ้งยอดชำระล่วงหน้า เพื่อให้ลูกค้าเตรียมทำจ่ายชำระได้ตรงตามวันที่กำหนด
611 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้น แต่ยังไม่ได้มีการบันทึกรายการรายวัน ซึ่งระบบจะรวบรวมเอกสารเหล่านั้นไว้ให้ และสามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกเป็นบัญชีรวม หรือแยกได้
48 ผู้เข้าชม
บันทึกรายการเอกสารและจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าหนี้ เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกเงิน
583 ผู้เข้าชม
บันทึกใบเสร็จก่อนรับเงิน โดยไม่มีการตัดยอดหนี้ เพื่อเตรียมนำไปทำใบเสร็จจริง
393 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการบันทึก
56 ผู้เข้าชม
บันทึกรายละเอียดการจ่ายชำระเงินกับเจ้าหนี้ที่ได้ใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว
353 ผู้เข้าชม
รับชำระหนี้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะบันทึกเช็ครับ เงินโอนเข้า บัตรเครดิต พร้อมตัดยอดหนี้ให้อัตโนมัติ
376 ผู้เข้าชม
การนำข้อมูลรายการรายวัน (ประจำ) มาประมวณผล ซึ่งระบบจะแสดงบนเอกสารรายการรายวัน โดยอัตโนมัติ
63 ผู้เข้าชม
การสรุปผลการดำเนินการที่มีการบันทึกบัญชีตลอดทั้งปีภาษี เพื่อนำยอดคงเหลือไปเป็นยอดยกไปในปีถัดไป
94 ผู้เข้าชม

คู่มือการใช้งานอื่นๆ

คู่มือระบบงานบัญชี

 2571
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์