คู่มือระบบงานบัญชี

  • หัวข้อ
รองรับการบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการซื้อขายสินค้าในระบบ เพื่อนำมารับชำระ
243 ผู้เข้าชม
วางบิลให้กับลูกค้า แจ้งยอดชำระล่วงหน้า เพื่อให้ลูกค้าเตรียมทำจ่ายชำระได้ตรงตามวันที่กำหนด
462 ผู้เข้าชม
บันทึกใบเสร็จก่อนรับเงิน โดยไม่มีการตัดยอดหนี้ เพื่อเตรียมนำไปทำใบเสร็จจริง
292 ผู้เข้าชม
รับชำระหนี้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะบันทึกเช็ครับ เงินโอนเข้า บัตรเครดิต พร้อมตัดยอดหนี้ให้อัตโนมัติ
261 ผู้เข้าชม
บันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีผลกับสินค้าในคลังและยังไม่ได้ทำการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้
289 ผู้เข้าชม
บันทึกรายละเอียดจากใบวางบิลที่ได้รับจากเจ้าหนี้ เพื่อใช้ในการเตรียมจ่ายหรือจ่ายชำระหนี้
397 ผู้เข้าชม
บันทึกรายการเอกสารและจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าหนี้ เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกเงิน
470 ผู้เข้าชม
บันทึกรายละเอียดการจ่ายชำระเงินกับเจ้าหนี้ที่ได้ใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว
235 ผู้เข้าชม

คู่มือการใช้งานอื่นๆ

คู่มือระบบงานบัญชี

 2047
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์