ร้องเรียนบริการ :

คู่มือระบบเงินสดย่อย

  • หัวข้อ
การตั้งวงเงินในการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผ่านวงเงินสดย่อยของกิจการ เพื่อเป็นการควบคุมเงินสดย่อยของกิจการ หลังจากที่ทำการตั้งวงเงินสดย่อยแล้ว
173 ผู้เข้าชม
การบันทึกรับเงินสดย่อยภายหลังจากที่มีการตั้งวงเงินสดย่อยแล้ว
86 ผู้เข้าชม
การบันทึกขอจ่ายเงินสดย่อย ซึ่งอาจให้พนักงานที่ต้องเบิกเงินสดย่อยมาบันทึกรายการขอเบิกก่อน หลังจากที่มีการจ่ายเงินสดย่อยให้แก้พนักงานไปแล้ว ก็อ้างอิงเอกสารการขอจ่ายเงินสดย่อยไปบันทึกรายการจ่ายเงินสดย่อยอีกครั้ง
114 ผู้เข้าชม
การบันทึกการจ่ายเงินสดย่อยให้กับพนักงาน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินสดย่อย และเก็บไว้เพื่อรวบรวมขอเบิกชดเชยเงินจากแผนกบัญชี หรือการเงินต่อไป
97 ผู้เข้าชม

คู่มือการใช้งานอื่นๆ

คู่มือระบบเงินสดย่อย

 943
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์