คู่มือการใช้งาน Dashboard

  • หัวข้อ
หน้ากระดานที่ใช้ในการสรุปข้อมูลแบบ Executive ในมุมมองที่ดูง่าย รวมถึงระบบที่ช่วยสรุปผลการดำเนินงานที่มีการบันทึกข้อมูลทั้งหมด
33 ผู้เข้าชม

คู่มือการใช้งานอื่นๆ

คู่มือการใช้งาน Dashboard

 456
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์