• หน้าแรก

  • News

  • คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางมาศึกษาดูงาน

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางมาศึกษาดูงาน

  • หน้าแรก

  • News

  • คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางมาศึกษาดูงาน

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางมาศึกษาดูงาน

      วันที่ 10 ธันวาคม 2562 บริษัทของเราได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาศึกษาดูงานเรื่องการนำซอฟต์แวร์ไปใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และนำไปให้ผู้ประกอบการใช้ฟรี รวมถึงร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับซอฟแวร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้งานได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการ สะดวก รวดเร็วในการทำงาน

 299
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์