• หน้าแรก

  • News

  • ภาพบรรยากาศออกบูธงาน "สานสัมพันธ์ 4 สมาคมครั้งที่ 3 อบรมและเสวนาทิศทางวิชาชีพบัญชี"

ภาพบรรยากาศออกบูธงาน "สานสัมพันธ์ 4 สมาคมครั้งที่ 3 อบรมและเสวนาทิศทางวิชาชีพบัญชี"

  • หน้าแรก

  • News

  • ภาพบรรยากาศออกบูธงาน "สานสัมพันธ์ 4 สมาคมครั้งที่ 3 อบรมและเสวนาทิศทางวิชาชีพบัญชี"

ภาพบรรยากาศออกบูธงาน "สานสัมพันธ์ 4 สมาคมครั้งที่ 3 อบรมและเสวนาทิศทางวิชาชีพบัญชี"

สานสัมพันธ์ 4 สมาคมครั้งที่ 3 "อบรมและเสวนาทิศทางวิชาชีพบัญชี"

      นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมงาน "สานสัมพันธ์ 4 สมาคมครั้งที่ 3 เสวนาทิศทางวิชาชีพบัญชี" จัดโดยสมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ และสมาคมสำนักงานบัญชีไทย ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษจิกายน 2562 

      ทางทีมงาม myAccount Cloud ได้ร่วมออกบูธ "ก้าวเข้าสู่การทำบัญชี ยุค 5G ด้วยโปรแกรม myAccount Cloud" ให้ผู้ประกอบการ SME ลงทะเบียนใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud ฟรี 2 ปีโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ และให้สำนักงานบัญชีหรือผู้รับทำบัญชีที่เป็น Partner ใช้ฟรีตลอดไป เพื่อสนับสนุนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดต้นทุน และทำให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายบัญชีชุดเดียวของภาครัฐบาล


                                                                                                      ภาพประธานของแต่ละสมาคมถ่ายรูปร่วมกัน (บริเวณด้านหน้า)


                                                                                                          ภาพบรรยากาศบูธ (บริเวณด้านหน้า)

                                                                                                        ภาพบรรยากาศบูธ (บริเวณด้านหน้า)

                                                                                                ภาพบรรยากาศเยี่ยมชมบูธภายในงาน 

 322
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์