• หน้าแรก

  • News

  • ภาพบรรยากาศออกบูธ "โครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา"

ภาพบรรยากาศออกบูธ "โครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา"

  • หน้าแรก

  • News

  • ภาพบรรยากาศออกบูธ "โครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา"

ภาพบรรยากาศออกบูธ "โครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา"

ภาพบรรยากาศออกบูธ"โครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา" 

   ภายใต้นโยบาย การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

       ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

                                     โดยในงานมีคุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายยกรัฐมนตรี

เดินทางมามอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน รวมทั้งเยี่ยมชมบูธและร้านค้าภายในงาน

                                            ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมบูธภายในงาน

                              ภาพบรรยากาศการบูธ "โครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา"

                                  ภายใต้นโยบาย การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

                              ภาพบรรยากาศการบูธ "โครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา"

                                  ภายใต้นโยบาย การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

                                ภาพบรรยากาศการบูธ "โครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา"

                                   ภายใต้นโยบาย การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

 176
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์