• หน้าแรก

  • News

  • ภาพบรรยากาศออกบูธในงาน "ก้าวทันการจัดเก็บภาษีระบบใหม่ ในยุคดิจิตอล"

ภาพบรรยากาศออกบูธในงาน "ก้าวทันการจัดเก็บภาษีระบบใหม่ ในยุคดิจิตอล"

  • หน้าแรก

  • News

  • ภาพบรรยากาศออกบูธในงาน "ก้าวทันการจัดเก็บภาษีระบบใหม่ ในยุคดิจิตอล"

ภาพบรรยากาศออกบูธในงาน "ก้าวทันการจัดเก็บภาษีระบบใหม่ ในยุคดิจิตอล"

ภาพบรรยากาศออกบูธในงาน "ก้าวทันการจัดเก็บภาษีระบบใหม่ ในยุคดิจิตอล"

          เป็นกิจกรรมการอบรม "ก้าวทันการจัดเก็บภาษีระบบใหม่ ในยุคดิจิตอล" ภายใต้ผู้จัดงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ณ โรงแรมแพร่นครา ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 18.30 น. โดยทางบริษัทฯ ได้มีการจัดประชาสัมพันธ์โปรแกรม myAccount Cloud เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมสัมมนาภายในงานสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้โปรแกรมฟรี

 206
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์