คู่มือการวางระบบบัญชี

คู่มือการวางระบบบัญชี

Implement Solution
วิธีการขึ้นระบบ เพื่อความสำเร็จในการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud

 

คู่มือการวางระบบบัญชี

          ในธุรกิจแต่ละประเภทที่ดำเนินกิจกรรมการค้าย่อมจะมีคุณสมบัติ และเอกลักษณ์พิเศษเป็นของตัวเองที่แตกต่างกันออกไป นอกจากเรื่องระบบบัญชี และการเสียภาษีอากรแล้ว ลักษณะของการจัดเตรียมเกี่ยวกับรูปแบบเอกสารระบบบัญชี และรายงานจะต้องกำหนดให้สอดคล้องกันไป

          ด้วยเหตุผลดังกล่าวงานวางระบบบัญชีของธุรกิจท่านจำเป็นจะต้องกระทำด้วยความรอบคอบ และรัดกุมให้ทุกๆ ด้าน และให้สอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายบริหาร เพื่อจะทำให้กิจการได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการมีระบบบัญชีที่ดี

          ฉะนั้นการวางระบบบัญชีจะรวมถึงการวางระบบเอกสาร, ระบบบัญชี และระบบรายงาน ซึ่งมีขั้นตอนการวางระบบดังนี้

ขั้นตอนการวางระบบบัญชี

1. สมุดรายวันขั้นต้น หรือสมุดรายวัน ดูรายละเอียด
2. เอกสารใบสำคัญ ดูรายละเอียด
3. บัญชีแยกประเภท ดูรายละเอียด
4. หมวดบัญชีและผังบัญชี ดูรายละเอียด
5. ระบบลูกหนี้การค้า ดูรายละเอียด
6. ระบบเจ้าหนี้การค้า ดูรายละเอียด
7. ระบบสินค้าและบริการ ดูรายละเอียด

ขั้นตอนการ Generate ผังบัญชีอัตโนมัติตามประเภทธุรกิจ

1. คู่มือการ Generate ผังบัญชีอัตโนมัติ ดูรายละเอียด
2. ตัวอย่างผังบัญชีตามประเภทธุรกิจต่างๆ
- ธุรกิจซื้อมาขายไป ดาวน์โหลด
- ธุรกิจเหล็ก ดาวน์โหลด
- ธุรกิจบริการ ดาวน์โหลด
- ธุรกิจเครื่องประดับ ดาวน์โหลด
- ธุรกิจการเกษตร ดาวน์โหลด
- ธุรกิจก่อสร้าง ดาวน์โหลด
- ธุรกิจอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด
 10373
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์