การติดตั้งโปรแกรม

การติดตั้งโปรแกรม

สอนการใช้งานการติดตั้งโปรแกรม

VDO การติดตั้งโปรแกรม

1. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Microsoft SQL Server

3.46

2. ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล (Database)

5.27

3. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม myAccount เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

2.40

4. ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount

-

5. ขั้นตอนการ Update Version ของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount

-

6. ขั้นตอนการสำรองฐานข้อมูล (Backup Database)

-

 835
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์