ขั้นตอนที่ 3 : วิธีการสร้าง Database (การสร้างฐานข้อมูล) ใหม่

ขั้นตอนที่ 3 : วิธีการสร้าง Database (การสร้างฐานข้อมูล) ใหม่

ขั้นตอนที่ 3 : วิธีการสร้าง Database (การสร้างฐานข้อมูล) ใหม่

สิ่งสำคัญหลังจากการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว เราควรสร้างฐานข้อมูล แล้วเชื่อมต่อกับโปรแกรม

ดาวน์โหลดคู่มือ

 2849
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์