Call Us :

อบรมออนไลน์

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud ช่วยให้คุณเข้าใจโปรแกรมได้ง่ายขึ้น

อบรมออนไลน์

47 รายการ
ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ คุณก็สามารถทำงานได้อย่างที่ใจต้องการ
309 ผู้เข้าชม
ตอบสนองงานจัดซื้อได้ดีเยี่ยม ควบคุมกระบวนการจัดซื้อให้เป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อให้สูงขึ้น
122 ผู้เข้าชม
ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง สามารถบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสทางด้านการขาย
91 ผู้เข้าชม
สามารถคุมเช็ครับ-จ่าย ได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบสถานะได้อย่างชัดเจน ช่วยให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ง่าย
71 ผู้เข้าชม
สามารถกำหนดเลขที่เอกสารได้หลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดข้อมูล และสามารถเรียกใช้ได้อย่างง่ายดาย
54 ผู้เข้าชม
บันทึกบัญชีเป็นเรื่องที่ง่าย จะทำรายการยกมา หรือปรับปรุงรายการต่างๆ ก็ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป และยังปิดปัญชีสิ้นปีได้ด้วย
46 ผู้เข้าชม
เราสามารถบริหารเจ้าหนี้การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โดยจ่ายเป็นเงินสด เช็ค หรือเงินโอนได้เลย
36 ผู้เข้าชม
กำหนดข้อมูลบริษัทได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งข้อมูลสาขา สามารถระบุโลโก้ และแผนที่บริษัทเพิ่มเติมได้
35 ผู้เข้าชม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน สามารถจัดการเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ลดความซับซ้อนในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม
34 ผู้เข้าชม
เพื่อให้ผู้รักษาเงินสดย่อยสามารถดูรายงานการเคลื่อนไหวเงินสดย่อย และสามารถตั้งเบิกชดเชยเงินสดย่อยได้อย่างรวดเร็ว
33 ผู้เข้าชม
เราสามารถออกใบวางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน บันทึกรับชำระหนี้จากลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ
28 ผู้เข้าชม
สามารถอนุมัติเอกสารได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ พร้อมระบุผลการอนุมัติได้อย่างง่ายดาย
24 ผู้เข้าชม

CRM

เพราะ myAccount Cloud มีระบบ Sale Force Automation ทำให้งานขายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ
22 ผู้เข้าชม
กำหนดกลุ่มพนักงานต่างๆ ภายในบริษัทได้หลากหลาย เช่น กลุ่มพนักงานประจำ กลุ่มพนักงานลูกจ้าง เป็นต้น
19 ผู้เข้าชม
การกำหนดผู้ใช้ หรือ User เข้าระบบ สามารถกำหนด User ผูกข้อมูลกับพนักงานแต่ละรายได้อย่างรวดเร็ว
18 ผู้เข้าชม
601 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์