อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์

57 รายการ
ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ คุณก็สามารถทำงานได้อย่างที่ใจต้องการ
1283 ผู้เข้าชม
บันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีผลกับสินค้าในคลังและยังไม่ได้ทำการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
513 ผู้เข้าชม
การส่งคืนสินค้า และลดหนี้จากการซื้อสินค้าหรือบริการกับเจ้าหนี้ อ้างอิงเอกสารซื้อเชื่อ ซื้อสดหรือเอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ มาบันทึกได้
500 ผู้เข้าชม
บันทึกรายละเอียดการจ่ายชำระเงินกับเจ้าหนี้ที่ได้ใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว
483 ผู้เข้าชม
ตอบสนองงานจัดซื้อได้ดีเยี่ยม ควบคุมกระบวนการจัดซื้อให้เป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อให้สูงขึ้น
453 ผู้เข้าชม
บันทึกรายละเอียดจากใบวางบิลที่ได้รับจากเจ้าหนี้ เพื่อใช้ในการเตรียมจ่ายหรือจ่ายชำระหนี้
442 ผู้เข้าชม
เชื่อมโยงการเพิ่ม-ตัดสต๊อกสินค้า จากระบบจัดซื้อและระบบขายได้อัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถตรวจนับสินค้า ตรวจสอบ และปรับปรุงยอดให้ตรงกับสต๊อกสินค้าจริงง่าย ๆ
436 ผู้เข้าชม
รวบรวมข้อมูลจากระบบ ซื้อ ขาย จ่าย รับ เพื่อนำมา Post GL สามารถ Post GL ตอนบันทึกเอกสารหรือ Post GL แบบ Batch ได้
434 ผู้เข้าชม
รวบรวมฟังก์ชั่นงานขายที่ครบถ้วน เพื่อจัดการกระบวนการขายให้เป็นมาตรฐาน
413 ผู้เข้าชม
ควบคุมการสั่งซื้อสินค้า โดยผ่านการอนุมัติก่อนจัดซื้อจริง เพื่อให้บริหารรายจ่ายได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องแม่นยำ พร้อมบันทึกเพิ่มสินค้าในคลังสินค้าได้อัตโนมัติ
406 ผู้เข้าชม
บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ เปิดใบรับวางบิลออนไลน์ เมื่อจ่ายชำระแล้ว สามารถบันทึกการจ่ายชำระ แล้วออกเป็นเอกสารใบจ่ายชำระเพื่อเป็นหลักฐานทางการเงิน
394 ผู้เข้าชม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน สามารถจัดการเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ลดความซับซ้อนในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม
383 ผู้เข้าชม
เปิดใบวางบิล เพื่อส่งให้กับลูกค้าของคุณได้ทันที รองรับการรับชำระหนี้ และการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ออกเป็นเอกสารใบเสร็จรับเงิน พร้อมบันทึกภาษีขาย
361 ผู้เข้าชม
บันทึกบัญชีเป็นเรื่องที่ง่าย จะทำรายการยกมา หรือปรับปรุงรายการต่างๆ ก็ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป และยังปิดปัญชีสิ้นปีได้ด้วย
353 ผู้เข้าชม
บันทึกรายการสินค้าที่ต้องการเสนอราคาให้กับลูกค้า ส่งใบเสนอราคาผ่านอีเมล์แบบออนไลน์ให้ลูกค้าได้ทันที
333 ผู้เข้าชม
2637 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์