Call Us :

อบรมออนไลน์

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud ช่วยให้คุณเข้าใจโปรแกรมได้ง่ายขึ้น

อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์

43 รายการ
ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ คุณก็สามารถทำงานได้อย่างที่ใจต้องการ
474 ผู้เข้าชม
ตอบสนองงานจัดซื้อได้ดีเยี่ยม ควบคุมกระบวนการจัดซื้อให้เป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อให้สูงขึ้น
190 ผู้เข้าชม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน สามารถจัดการเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ลดความซับซ้อนในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม
118 ผู้เข้าชม
บันทึกบัญชีเป็นเรื่องที่ง่าย จะทำรายการยกมา หรือปรับปรุงรายการต่างๆ ก็ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป และยังปิดปัญชีสิ้นปีได้ด้วย
113 ผู้เข้าชม
เราสามารถบริหารเจ้าหนี้การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โดยจ่ายเป็นเงินสด เช็ค หรือเงินโอนได้เลย
98 ผู้เข้าชม
บันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีผลกับสินค้าในคลังและยังไม่ได้ทำการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
84 ผู้เข้าชม
บันทึกรายการสินค้าที่ต้องการเสนอราคาให้กับลูกค้า ส่งใบเสนอราคาผ่านอีเมล์แบบออนไลน์ให้ลูกค้าได้ทันที
84 ผู้เข้าชม
เราสามารถออกใบวางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน บันทึกรับชำระหนี้จากลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ
63 ผู้เข้าชม
รองรับการบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการซื้อขายสินค้าในระบบ เพื่อนำมารับชำระ
57 ผู้เข้าชม
ยืนยันคำสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อให้เตรียมการผลิตหรือการสั่งซื้อได้ถูกต้อง ลดความผิดพลาดของกระบวนการขายได้มากขึ้น
55 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายละเอียดข้อมูลเช็คที่กิจการได้มีการสั่งจ่ายให้กับเจ้าหนี้ ในกรณีที่สั่งซื้อสินค้า, บริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
55 ผู้เข้าชม
บันทึกรายละเอียดจากใบวางบิลที่ได้รับจากเจ้าหนี้ เพื่อใช้ในการเตรียมจ่ายหรือจ่ายชำระหนี้
53 ผู้เข้าชม

CRM

เพราะ myAccount Cloud มีระบบ Sale Force Automation ทำให้งานขายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ
50 ผู้เข้าชม
วางบิลให้กับลูกค้า แจ้งยอดชำระล่วงหน้า เพื่อให้ลูกค้าเตรียมทำจ่ายชำระได้ตรงตามวันที่กำหนด เพื่อควบคุมการชำระเงินล่าช้า
45 ผู้เข้าชม
บันทึกรายการเพิ่มหนี้ที่ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการไป กรณีมีค่าขนส่งหรือมีค่าบริการเสริม สามารถเพิ่มหนี้ผ่านระบบได้ทันที
43 ผู้เข้าชม
1457 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์