Call Us :

อบรมออนไลน์

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud ช่วยให้คุณเข้าใจโปรแกรมได้ง่ายขึ้น

อบรมออนไลน์

36 รายการ
ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ คุณก็สามารถทำงานได้อย่างที่ใจต้องการ
407 ผู้เข้าชม
ตอบสนองงานจัดซื้อได้ดีเยี่ยม ควบคุมกระบวนการจัดซื้อให้เป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อให้สูงขึ้น
165 ผู้เข้าชม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน สามารถจัดการเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ลดความซับซ้อนในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม
98 ผู้เข้าชม
บันทึกบัญชีเป็นเรื่องที่ง่าย จะทำรายการยกมา หรือปรับปรุงรายการต่างๆ ก็ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป และยังปิดปัญชีสิ้นปีได้ด้วย
91 ผู้เข้าชม
เราสามารถบริหารเจ้าหนี้การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โดยจ่ายเป็นเงินสด เช็ค หรือเงินโอนได้เลย
75 ผู้เข้าชม
บันทึกรายการสินค้าที่ต้องการเสนอราคาให้กับลูกค้า ส่งใบเสนอราคาผ่านอีเมล์แบบออนไลน์ให้ลูกค้าได้ทันที
56 ผู้เข้าชม
เราสามารถออกใบวางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน บันทึกรับชำระหนี้จากลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ
49 ผู้เข้าชม

CRM

เพราะ myAccount Cloud มีระบบ Sale Force Automation ทำให้งานขายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ
38 ผู้เข้าชม
ยืนยันคำสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อให้เตรียมการผลิตหรือการสั่งซื้อได้ถูกต้อง ลดความผิดพลาดของกระบวนการขายได้มากขึ้น
28 ผู้เข้าชม
บันทึกรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการส่งคืนหรือลดหนี้เป็นเงินสด สินค้าชำรุดหรือมีปัญหา รับคืนสินค้าผ่านระบบลดหนี้ได้ทันที
24 ผู้เข้าชม
บันทึกการขายสินค้าที่ยังไม่ได้รับชำระจากลูกค้า ต้องมีการตั้งหนี้การค้าและจะทำการรับชำระหนี้ภายหลัง
22 ผู้เข้าชม
บันทึกรายการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ชำระเงินทันที ทั้งในรูปแบบ เงินสด เช็ค เงินโอน เป็นต้น ง่ายต่อการทำรายการ
21 ผู้เข้าชม
วางบิลให้กับลูกค้า แจ้งยอดชำระล่วงหน้า เพื่อให้ลูกค้าเตรียมทำจ่ายชำระได้ตรงตามวันที่กำหนด เพื่อควบคุมการชำระเงินล่าช้า
21 ผู้เข้าชม
บันทึกการรับเงินมัดจำค่าสินค้าจากลูกค้าเพื่อนำไปอ้างอิงในเอกสารขายสดและรับชำระหนี้ได้ สามารถหักเงินมัดจำได้ทั้งแบบเต็มจำนวนหรือบางส่วนได้
18 ผู้เข้าชม
บันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีผลกับสินค้าในคลังและยังไม่ได้ทำการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
17 ผู้เข้าชม
1240 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์