ร้องเรียนบริการ :

อบรมออนไลน์

;

อบรมออนไลน์

57 รายการ
ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ คุณก็สามารถทำงานได้อย่างที่ใจต้องการ
859 ผู้เข้าชม
ตอบสนองงานจัดซื้อได้ดีเยี่ยม ควบคุมกระบวนการจัดซื้อให้เป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อให้สูงขึ้น
313 ผู้เข้าชม
บันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีผลกับสินค้าในคลังและยังไม่ได้ทำการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
267 ผู้เข้าชม
บันทึกรายละเอียดจากใบวางบิลที่ได้รับจากเจ้าหนี้ เพื่อใช้ในการเตรียมจ่ายหรือจ่ายชำระหนี้
261 ผู้เข้าชม
บันทึกบัญชีเป็นเรื่องที่ง่าย จะทำรายการยกมา หรือปรับปรุงรายการต่างๆ ก็ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป และยังปิดปัญชีสิ้นปีได้ด้วย
232 ผู้เข้าชม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน สามารถจัดการเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ลดความซับซ้อนในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม
222 ผู้เข้าชม
บันทึกรายการสินค้าที่ต้องการเสนอราคาให้กับลูกค้า ส่งใบเสนอราคาผ่านอีเมล์แบบออนไลน์ให้ลูกค้าได้ทันที
179 ผู้เข้าชม
รองรับการบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการซื้อขายสินค้าในระบบ เพื่อนำมารับชำระ
163 ผู้เข้าชม
บันทึกรายการเพิ่มหนี้ที่ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการไป กรณีมีค่าขนส่งหรือมีค่าบริการเสริม สามารถเพิ่มหนี้ผ่านระบบได้ทันที
151 ผู้เข้าชม
เราสามารถบริหารเจ้าหนี้การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โดยจ่ายเป็นเงินสด เช็ค หรือเงินโอนได้เลย
150 ผู้เข้าชม
บันทึกการรับเงินมัดจำค่าสินค้าจากลูกค้าเพื่อนำไปอ้างอิงในเอกสารขายสดและรับชำระหนี้ได้ สามารถหักเงินมัดจำได้ทั้งแบบเต็มจำนวนหรือบางส่วนได้
145 ผู้เข้าชม
เราสามารถออกใบวางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน บันทึกรับชำระหนี้จากลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ
133 ผู้เข้าชม
ยืนยันคำสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อให้เตรียมการผลิตหรือการสั่งซื้อได้ถูกต้อง ลดความผิดพลาดของกระบวนการขายได้มากขึ้น
132 ผู้เข้าชม
รวบรวมฟังก์ชั่นงานขายที่ครบถ้วน เพื่อจัดการกระบวนการขายให้เป็นมาตรฐาน
122 ผู้เข้าชม
ควบคุมการสั่งซื้อสินค้า โดยผ่านการอนุมัติก่อนจัดซื้อจริง เพื่อให้บริหารรายจ่ายได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องแม่นยำ พร้อมบันทึกเพิ่มสินค้าในคลังสินค้าได้อัตโนมัติ
119 ผู้เข้าชม
1992 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์