ระบบบริหารงานขาย

ระบบบริหารงานขาย

สอนการใช้งานระบบบริหารงานขาย (Sales)

ระบบบริหารงานด้านการขายสินค้าหรือบริการ โดยเริ่มจากการจัดทำใบเสนอราคา เมื่อลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อกลับมาสามารถดึงไปบันทึกใบสั่งขาย เพื่อทำการจองสินค้าไว้ หลังจากนั้นอ้างอิงไปทำการขายสดหรือขายเชื่อต่อไป หากมีการรับเงินมัดจำจากลูกค้า สามารถบันทึกข้อมูลเพื่อนำเงินมัดจำมาหักลดยอดเมื่อทำการขายหรือรับชำระต่อไป นอกจากนี้ระบบยังรองรับในกรณีที่ขายแล้วรับคืนลดหนี้ หรือเพิ่มหนี้อีกด้วย

VDO ระบบบริหารงานขาย

1. ขั้นตอนการสร้างเอกสารใบเสนอราคา (Quotation)

7:44

2. ขั้นตอนการสร้างเอกสารใบสั่งขาย (Sale Order)

7:40

3. ขั้นตอนการสร้างเอกสารรับเงินมัดจำ (Deposit)

11:51

4. ขั้นตอนการออกใบกำกับภาษี ขายเชื่อ (Credit Sale)

14:35

5. ขั้นตอนการออกใบกำกับภาษี ขายสด (Cash Sale)

15:05

6. ขั้นตอนการทำ ใบรับคืนลดหนี้ (Credit Note)

10:41

7. ขั้นตอนการทำ ใบลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) (Credit Note Payment)

11:37

8. ขั้นตอนการทำ ใบเพิ่มหนี้ลูกหนี้ (Debit Note)

10:01

 5108
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์