Accounts Receivable

Accounts Receivable

4 รายการ
รับชำระหนี้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะบันทึกเช็ครับ เงินโอนเข้า บัตรเครดิต พร้อมตัดยอดหนี้ให้อัตโนมัติ
4950 ผู้เข้าชม
บันทึกใบเสร็จก่อนรับเงิน โดยไม่มีการตัดยอดหนี้ เพื่อเตรียมนำไปทำใบเสร็จจริง
12866 ผู้เข้าชม
วางบิลให้กับลูกค้า แจ้งยอดชำระล่วงหน้า เพื่อให้ลูกค้าเตรียมทำจ่ายชำระได้ตรงตามวันที่กำหนด
20727 ผู้เข้าชม
รองรับการบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการซื้อขายสินค้าในระบบ เพื่อนำมารับชำระ
3954 ผู้เข้าชม
1215 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์