ร้องเรียนบริการ :

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

2 รายการ
Smart Phone ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของโทรศัพท์ โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Online Accounting หรือ Cloud Accounting ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ของซอฟท์แวร์บัญชี ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานบัญชีแบบเดิมๆ เพราะสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถทำงานผ่านมือถือ Tablet Notebook หรือ PC ได้
691 ผู้เข้าชม
ผมวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ ปัจจุบันเป็นชาวนาอยู่ที่ Oon IT Valley เพราะอาชีพชาวนาเป็นอาชีพของบรรพบุรุษของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย จึงอยากสานต่ออาชีพชาวนานี้ไว้ ผมว่างเว้นจากการทำงานทางด้านซอฟท์แวร์มาตั้งแต่ปี 2550 ถึงวันนี้ก็ 10 ปีพอดี
288 ผู้เข้าชม
730 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์