Sales

ระบบบริหารงานขาย

        สามารถทำใบเสนอราคา (Quotation) ทำใบสั่งขาย (Sale Order) ออกใบกำกับภาษี (Invoice/ Tax Invoice) ออกใบลดหนี้ (Credit Note) ได้อย่างง่ายดาย สะดวกรวดเร็ว สวยงาม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ลดความซับซ้อนในการทำงาน

 1900
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์