จ่ายเงินมัดจำ

จ่ายเงินมัดจำ

จ่ายเงินบางส่วนให้กับผู้ขาย เพื่อใช้ยืนยันว่าจะทำการซื้อสินค้ากับผู้ขาย

จ่ายเงินมัดจำ

คุณสมบัติเด่น

ตอบสนองความต้องการทางด้านบัญชี ด้วยคุณสมบัติเด่นของโปรแกรมที่จะทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จ่ายเงินบางส่วนให้ผู้ขาย

บันทึกการจ่ายเงินมัดจำบางส่วนให้ผู้ขาย เพื่อเป็นการยืนยันซื้อสินค้า โดยสามารถจ่ายชำระได้หลายรูปแบบ เช่น เงินสด เช็ค เงินโอน เป็นต้น

ดูประวัติการจ่ายเงินมัดจำ

สามารถดูประวัติของการจ่ายเงินมัดจำ ว่ามีการนำไปอ้างอิงในระบบใดบ้าง เช่น เอกสารซื้อเชื่อ ซื้อสด ลดหนี้เจ้าหนี้ เป็นต้น

แจ้งเตือนให้หักเงินมัดจำ

สามารถกำหนดให้มีข้อความแสดงเตือนเมื่อมีการจ่ายชำระเจ้าหนี้ที่มียอดเงินมัดจำ และไม่ได้หักเงินมัดจำจ่ายนั้น

คุณสมบัติเพิ่มเติม

    • สามารถบันทึกการจ่ายเงินมัดจำได้ เพื่อนำไปใช้ในการหักจากยอดซื้อและจ่ายชำระหนี้ต่อไป
    • สามารถบันทึกจ่ายเงินมัดจำ ระบบจะทำการ Post ไปที่บัญชีแยกประเภทให้โดยอัตโนมัติ
    • ระบบจะทำการคำนวณยอดภาษีซื้อให้อัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงในรายงานภาษีซื้อ
    • สามารถบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากหน้าจอจ่ายเงินมัดจำจ่ายได้พร้อมทั้งมีแบบฟอร์มหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายรองรับด้วย

Feature Highlights

คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรมได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกเอกสารทางออนไลน์

สามารถค้นหารายการเอกสารได้หลายหลายเงื่อนไข เช่น ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ลูกค้า ผู้ขาย ผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ค้นหาเอกสารได้ตามต้องการได้ง่ายขึ้น

ดึงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาอัตโนมัติ

เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ที่เคยบันทึกไว้มาแสดง เช่น ข้อมูลลูกค้า ผู้ขาย สินค้า เป็นต้น ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

คัดลอกเอกสารเดิม

สามารถคัดลอกข้อมูลจากเอกสารเดิมมาสร้าง เป็นเอกสารใหม่ได้ ช่วยลดเวลาทำงานน้อยลง

พิมพ์เอกสารและส่งอีเมล์ในระบบได้ทันที

เมื่อบันทึกเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์เอกสาร และส่งอีเมล์ให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบได้ทันที

อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สามารถอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น อ้างอิงข้อมูลใบเสนอราคา ไปเปิดเอกสารใบสั่งขาย ช่วยให้บันทึกเอกสารได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

แนบไฟล์และบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถจัดเก็บไฟล์ข้อมูลและกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ลงในหน้าบันทึกเอกสาร โดยสามารถตั้งค่าให้รายละเอียดไปแสดงที่ท้ายฟอร์มเอกสาร

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 7726
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์