สั่งซื้อ

สั่งซื้อ

ยืนยันการสั่งซื้อตามใบเสนอราคาที่ผู้ขายเสนอราคาให้
พร้อมระบบอนุมัติ เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจก่อนทำการจัดซื้อจริง

สั่งซื้อ

คุณสมบัติเด่น

ตอบสนองความต้องการทางด้านบัญชี ด้วยคุณสมบัติเด่นของโปรแกรมที่จะทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บันทึกใบสั่งซื้อเพื่อส่งให้ผู้ขาย

บันทึกรายการสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เมื่อบันทึกรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วสามารถ สั่งพิมพ์หรือส่งใบสั่งซื้อ ให้ผู้ขายผ่านอีเมล์แบบออนไลน์ได้ทันที

อนุมัติใบสั่งซื้อก่อนก่อนทำการจัดซื้อจริง

ระบบสามารถกำหนดให้มีการอนุมัติใบสั่งซื้อเพื่อให้ผู้บริหาร สามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งซื้อ ก่อนส่งมอบให้ผู้ขาย โดยกำหนดการอนุมัติได้ 3 รูปแบบคือ ตามวงเงินการซื้อ ตามลำดับขั้นและ ตามผู้บังคับบัญชา รวมถึงผู้บริหารสามารถอนุมัติเอกสารผ่านมือถือได้ด้วย

ควบคุมค่าใช้จ่ายตามหน่วยงานหรือโครงการ

สามารถระบุได้ว่าการสั่งซื้อแต่ละรายการเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานหรือโครงการไหน ทำให้สามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • สามารถอ้างอิงรายการจากใบเสนอราคาของเจ้าหนี้ เพื่อมาทำรายการสั่งซื้อได้
  • สามารถระบุจำนวนวันที่ต้องการใช้สินค้าลงในเอกสารใบสั่งซื้อ

Feature Highlights

คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรมได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกเอกสารทางออนไลน์

สามารถค้นหารายการเอกสารได้หลายหลายเงื่อนไข เช่น ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ลูกค้า ผู้ขาย ผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ค้นหาเอกสารได้ตามต้องการได้ง่ายขึ้น

ดึงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาอัตโนมัติ

เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ที่เคยบันทึกไว้มาแสดง เช่น ข้อมูลลูกค้า ผู้ขาย สินค้า เป็นต้น ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

เลือกรายการสินค้าตามต้องการ

เลือกสินค้าที่ตั้งค่าไว้ โดยค้นหาจากรหัสสินค้า ชื่อ หน่วยนับ ราคา เป็นต้น และสามารถแก้ไขชื่อสินค้า ราคา รายละเอียดสินค้า ที่แสดงในเอกสารได้

กรอกส่วนลดได้ทั้งจำนวนและเปอร์เซนต์

สามารถกรอกส่วนลดสินค้าและส่วนลดท้ายบิล ได้ 2 รูปแบบ คือ ลดแบบจำนวนเงินหรือลดแบบเปอร์เซนต์

อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สามารถอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น อ้างอิงข้อมูลใบเสนอราคา ไปเปิดเอกสารใบสั่งขาย ช่วยให้บันทึกเอกสารได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

แนบไฟล์และบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถจัดเก็บไฟล์ข้อมูลและกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ลงในหน้าบันทึกเอกสาร โดยสามารถตั้งค่าให้รายละเอียดไปแสดงที่ท้ายฟอร์มเอกสาร

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 8921
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์