General Ledger

General Ledger

บันทึกรายการรายวันตามผังบัญชีที่คุณสามารถ ออกแบบได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจ ของคุณ แสดงงบการเงินได้อย่างถูกต้อง แจกแจง งบกำไรขาดทุน งบดุล ให้เข้าใจง่าย

รวบรวมข้อมูลจากระบบ ซื้อ ขาย จ่าย รับ เพื่อนำมา Post GL สามารถ Post GL ตอนบันทึกเอกสารหรือ Post GL แบบ Batch ได้

Post GL
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์