Inventory Control

Inventory Control

Inventory Control

Inventory Control

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจากระบบ Sale Order กับระบบ Purchase Order ทำให้เราสามารถบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสทางด้านการขายและไม่ต้องสต็อกสินค้าไว้เป็นจำนวนมาก ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องมีโกดังเก็บสินค้าเป็นจำนวนมาก

Flow ระบบ Inventory Control

 ระบบ Inventory Control
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์