Product

Produce Better Work Faster With Your Team

ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นงานซื้อ ขาย คลังสินค้า ลงบัญชี ก็สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ผ่านระบบออนไลน์ อัพเดทและติดตามความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา ดูรายงานสรุปภาพรวมทั้งหมดในหน้าเดียว

Sales Order

Sales Order

สามารถทำใบเสนอราคา (Quotation) ทำใบสั่งขาย (Sales Order) ออกใบกำกับภาษี (Invoice/ Tax Invoice) ออกใบลดหนี้ (Credit Note) ได้อย่างง่ายดาย สะดวกรวดเร็ว สวยงาม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ลดความซับซ้อนในการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม

Accounts Receivable

เราสามารถออกใบวางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน บันทึกรับชำระหนี้จากลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ทำให้เราสามารถบริหารลูกหนี้การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม
Accounts Receivable
Purchase Order

Purchase Order

การบันทึกซื้อสินค้าโดยเริ่มจากทำใบสั่งซื้อเพื่ออ้างอิงไปทำรายการซื้อสดหรือซื้อ เชื่อ เพื่อเพิ่มสต๊อกสินค้าทันที รองรับการจ่ายเงินมัดจำเพื่อนำไปหักลดยอดหนี้เมื่อทำการซื้อ หรือจ่ายชำระหนี้ หากมีการส่งคืนลดหนี้ หรือเพิ่มหนี้จากการซื้อสินค้า ยังสามารถอ้างอิง เอกสารการซื้อเดิมมาบันทึกได้ รวมทั้งยังนำเอกสารซื้อสินค้ามาบันทึก Landed Cost (ต้น ทุนแฝง)เพื่อการปรับปรุงเพิ่ม/ลดต้นทุนของสินค้า

อ่านเพิ่มเติม

Accounts Payable

เราสามารถบันทึกจ่ายชำระเจ้าหนี้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยสามารถจ่ายชำระเป็นเงินสด เช็ด หรือเงินโอนได้ พร้อมนี้สามารถบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ ทำให้เราสามารถบริหารเจ้าหนี้การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม
Accounts Payable
Inventory Control

Inventory Control

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจากระบบ Sale Order กับระบบ Purchase Order ทำให้เราสามารถบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสทางด้านการขายและไม่ต้องสต็อกสินค้าไว้เป็นจำนวนมาก ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องมีโกดังเก็บสินค้าเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

Cheque and Bank

เราสามารถดูยอดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทันที ทำให้เราสามารถบริหารจัดการเรื่อง Cash Flow ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม
cash
General Ledger

General Ledger

บันทึกข้อมูลบัญชีรายวัน ทำให้ทราบสถานะทางการเงิน Financial Statement ทันที ทำให้เราได้งบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

Financial Management

myAccount สามารถสร้างรูปแบบงบการเงินเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ฐานะการเงินเพื่อให้การบริหารการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม
bill
Petty Cash

Petty Cash

เป็นระบบควบคุมเงินสดย่อย เพื่อให้ผู้รักษาเงินสดย่อยสามารถดูรายงานการเคลื่อนไหวเงินสดย่อยและสามารถตั้งเบิกชดเชยเงินสดย่อยได้อย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม

Purchase Analysis

มีข้อมูลรายงานเพื่อวิเคราะห์ยอดซื้ออย่างครบถ้วน สรุปยอดซื้อประจำเดือน ประวัติการซื้อ รายงานเปรียบเทียบยอดซื้อประจำเดือนและยอดซื้อประจำปี

อ่านเพิ่มเติม
Purchase Analysis
Sale Analysis

Sales Analysis

มีข้อมูลรายงานเพื่อวิเคราะห์การขายอย่างครบถ้วน มีรายงานการจัดอันดับสินค้าขายดี ประวัติการขายสินค้า รายงานเปรียบเทียบยอดขายประจำเดือนและยอดขายประจำปี

อ่านเพิ่มเติม

VAT & Withholding Tax

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม มีรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่น VAT (ภ.พ.30) รวมทั้งสามารถรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53 การออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม
bill
m89

Approve Center

เรามีระบบ Approve Center เพื่อให้เราสามารถกำหนดขั้นตอนการอนุมัติเอกสารก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เช่น ก่อนที่จะสั่งซื้อสินค้า เราสามารถกำหนดให้ผู้มีอำนาจอนุมัติเอกสารก่อนถึงจะสามารถส่งใบสั่งซื้อสินค้าให้ Supplier ได้ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

Security Administrator

มีระบบ Security สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม
5
Audit Trai

Audit and Internal Control

มีระบบตรวจสอบการทำงานของพนักงานแต่ละคนทุกเมนู ทำให้ทราบได้ว่าใครทำอะไรบ้างกับข้อมูลภายในโปรแกรม

อ่านเพิ่มเติม

Sales Force Automation

myAccount เป็นโปรแกรมบัญชีที่มีระบบ CRM ภายในตัว ทำให้เราสามารถบริหารงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีระบบ Sale Force Automation ทำให้งานขายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณเพราะมีเครื่องมือที่ช่วยให้งานขายสะดวก รวดเร็ว ทันใจ สามารถทำงานการขายได้ทุกที่ทุกเวลา

อ่านเพิ่มเติม
6
Mobile Apps

Mobile Apps

สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน myAccount Mobile Apps ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวกรวดเร็ว ได้รับข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างทันใจ ไม่ว่าคุณจะอยู่ร้านกาแฟ อยู่ชายทะเล อยู่บนเขาบนดอย คุณก็สามารถทำงานได้อย่างที่ใจต้องการ

อ่านเพิ่มเติม
 32712
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์