คลิปอบรมออนไลน์ myAccount Cloud EP 8

คลิปอบรมออนไลน์ myAccount Cloud EP 8

EP 8 แนะนำระบบ Cheque & Bank (ระบบเช็คและธนาคาร), ระบบ Petty Cash (ระบบเงินสดย่อย) และระแบบ CRM (ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์) 

  • การเอกสารเกี่ยวกับเช็ครับ, เช็คจ่าย เงินสดฝากถอนธนาคาร และการอ้างอิงไปใช้งานต่อเพื่อติดตามสถานะ
  • การทำรายการตั้งวงเงินสดย่อย, รับเงินสดย่อย, ขอจ่ายเงินสดย่อย และจ่ายเงินสดย่อย
  • การทำรายการเพิ่มผู้สนใจ, การบันทึกกิจกรรมต่างๆ และการแจ้งเตือน รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลในรูปแบบของปฎิทินกิจกรรม
  • การดูรายงานวิเคราะห์ต่างๆ รวมถึงรายงานตรวจสอบข้อมูลภายใน
  • วิธีการสำรองฐานข้อมูลเบื้องต้น

 1470
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์