คลิปอบรมออนไลน์ myAccount Cloud EP 7

คลิปอบรมออนไลน์ myAccount Cloud EP 7

EP 7 แนะนำระบบ General Ledger (ระบบบัญชีแยกประเภท), ระแบบ Inventory (ระบบบริหารคลังสินค้า)

  • การบันทึกยอดยกมา, รายการรายวัน รวมถึงแนะนำเมนูอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
  • แนะนำการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า, การคำนวณต้นทุนสินค้า
  • การดูรายงานวิเคราะห์ต่างๆ เกี่ยวกับรายการรายวันและสินค้าทั้งหมด

 1181
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์