คลิปอบรมออนไลน์ myAccount Cloud EP 5

คลิปอบรมออนไลน์ myAccount Cloud EP 5

EP 5 แนะนำระบบ Purchase (ระบบบริหารงานจัดซื้อ) (ต่อ), ระบบ Accounts Payable (ระบบบัญชีเจ้าหนี้)

  • การทำซื้อสด, ลดหนี้, เพิ่มหนี้เจ้าหนี้
  • การทำเอกสารบัญชีเจ้าหนี้ ได้แก่ เจ้าหนี้ยกมา, การตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ, ใบรับวางบิล, เตรียมจ่าย, จ่ายชำระหนี้
  • การพิมพ์แบบฟอร์ม และตรวจสอบรายงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

 1212
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์