คลิปอบรมออนไลน์ myAccount Cloud EP 4

คลิปอบรมออนไลน์ myAccount Cloud EP 4

EP 4 แนะนำระบบ Setting ต่อด้วยระบบ Purchase (ระบบบริหารงานจัดซื้อ)

  • IC (เน้น กำหนดสินค้าและบริการ)
  • ระบบอนุมัติ (Approve Center)
  • การทำใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ, จ่ายเงินมัดจำ, และซื้อเชื่อ

 1352
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์