คลิปอบรมออนไลน์ myAccount Cloud EP 3

คลิปอบรมออนไลน์ myAccount Cloud EP 3

EP 3 แนะนำระบบ Setting (กำหนดค่าเริ่มต้น) (ต่อ)

  • Accounting (เน้น กำหนดข้อมูลลูกหนี้, กำหนดข้อมูลเจ้าหนี้)
  • GL (เน้น การกำหนดภาพรวมของผังบัญชี)
  • Cheque & Bank (เน้น กำหนดบัญชีธนาคารที่ใช้ดำเนินกิจการ)
  • IC (เน้น กำหนดสินค้าและบริการ)
  • ระบบอนุมัติ (Approve Center)

 1422
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์