วิดีโออบรมออนไลน์

วิดีโออบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ "ก้าวสู่การทำบัญชียุค 5G ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud"

คอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud เพื่อให้ทุกท่านสามารถบันทึกเอกสารทางธุรกิจและลงบัญชี พร้อมทั้งออกรายงานเพื่อนำส่งสรรพากร รวมถึงผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบผลการดำเนินธุรกิจได้ในทันที


EP1 แนะนำคุณสมบัติโปรแกรม

 • - โปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud ต่างจากโปรแกรมบัญชีทั่วไปอย่างไร
 • - แนะนำคุณสมบัติและ Business Flow ของโปรแกรม

EP 2 แนะนำระบบ Setting (กำหนดค่าเริ่มต้น)

 • - Company (เน้น การกำหนดข้อมูลบริษัท, กำหนดพนักงาน)
 • - System (เน้น กำหนดผู้ใช้ )
 • - General (เน้น กำหนดงวดบัญชี, การตั้งค่าแบบฟอร์ม)

EP 3 แนะนำระบบ Setting (กำหนดค่าเริ่มต้น) (ต่อ)

 • - Accounting (เน้น กำหนดข้อมูลลูกหนี้, กำหนดข้อมูลเจ้าหนี้)
 • - GL (เน้น การกำหนดภาพรวมของผังบัญชี)
 • - Cheque & Bank (เน้น กำหนดบัญชีธนาคารที่ใช้ดำเนินกิจการ)
 • - IC (เน้น กำหนดสินค้าและบริการ)
 • - ระบบอนุมัติ (Approve Center)

EP 4 แนะนำระบบ Setting ต่อด้วยระบบ Purchase (ระบบบริหารงานจัดซื้อ)

 • - IC (เน้น กำหนดสินค้าและบริการ)
 • - ระบบอนุมัติ (Approve Center)
 • - การทำใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ, จ่ายเงินมัดจำ, และซื้อเชื่อ

EP 5 แนะนำระบบ Purchase (ระบบบริหารงานจัดซื้อ) (ต่อ), ระบบ Accounts Payable (ระบบบัญชีเจ้าหนี้)

 • - การทำซื้อสด, ลดหนี้, เพิ่มหนี้เจ้าหนี้
 • - การทำเอกสารบัญชีเจ้าหนี้ ได้แก่ เจ้าหนี้ยกมา, การตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ, ใบรับวางบิล, เตรียมจ่าย, จ่ายชำระหนี้
 • - การพิมพ์แบบฟอร์ม และตรวจสอบรายงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

EP 6 แนะนำระบบ Sale (ระบบบริหารงานขาย), ระบบ Accounts Receivable (ระบบบัญชีลูกหนี้)

 • - การทำใบเสนอราคา, สั่งขาย, ขายเชื่อ, ขายสด, รับเงินมัดจำ, รับคืนลดหนี้/เพิ่มหนี้ลูกหนี้
 • - การทำเอกสารบัญชีลูกหนี้ ได้แก่ ลูกหนี้ยกมา, การตั้งลูกหนี้อื่นๆ, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน), และการรับชำระหนี้

EP 7 แนะนำระบบ General Ledger (ระบบบัญชีแยกประเภท), ระแบบ Inventory (ระบบบริหารคลังสินค้า)

 • - การบันทึกยอดยกมา, รายการรายวัน รวมถึงแนะนำเมนูอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
 • - แนะนำการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า, การคำนวณต้นทุนสินค้า
  - การดูรายงานวิเคราะห์ต่างๆ เกี่ยวกับรายการรายวันและสินค้าทั้งหมด

EP 8 แนะนำระบบ Cheque & Bank (ระบบเช็คและธนาคาร), ระบบ Petty Cash (ระบบเงินสดย่อย) และระแบบ CRM (ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์) 

 • - การเอกสารเกี่ยวกับเช็ครับ, เช็คจ่าย เงินสดฝากถอนธนาคาร และการอ้างอิงไปใช้งานต่อเพื่อติดตามสถานะ
 • - การทำรายการตั้งวงเงินสดย่อย, รับเงินสดย่อย, ขอจ่ายเงินสดย่อย และจ่ายเงินสดย่อย
 • - การทำรายการเพิ่มผู้สนใจ, การบันทึกกิจกรรมต่างๆ และการแจ้งเตือน รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลในรูปแบบของปฎิทินกิจกรรม
  - การดูรายงานวิเคราะห์ต่างๆ รวมถึงรายงานตรวจสอบข้อมูลภายใน
 • - วิธีการสำรองฐานข้อมูลเบื้องต้น

  VDO Online myAccount Colud

  1. คลิปอบรมออนไลน์ myAccount Cloud EP 1

  20:06

  2. คลิปอบรมออนไลน์ myAccount Cloud EP 2

  52:12

  3. คลิปอบรมออนไลน์ myAccount Cloud EP 3

  39:05

  4. คลิปอบรมออนไลน์ myAccount Cloud EP 4

  1:06:30

  5. คลิปอบรมออนไลน์ myAccount Cloud EP 5

  35:41

  6. คลิปอบรมออนไลน์ myAccount Cloud EP 6

  1:10:54

  7. คลิปอบรมออนไลน์ myAccount Cloud EP 7

  42:08

  8. คลิปอบรมออนไลน์ myAccount Cloud EP 8

  1:03:44

   9537
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์