ระบบบัญชีลูกหนี้

ระบบบัญชีลูกหนี้

สอนการใช้งานระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable)

ระบบบัญชีลูกหนี้ เรื่มจากเปิดใบวางบิล เพื่อส่งให้กับลูกค้าของคุณได้ทันที รองรับการรับชำระหนี้ และการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ออกเป็นเอกสารใบเสร็จรับเงิน พร้อมบันทึกภาษีขาย

VDO ระบบบัญชีลูกหนี้

1. ขั้นตอนการสร้างเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ (Credit Sale Non - Stock)

11:33

2. ขั้นตอนการสร้างเอกสารใบวางบิล (Billing Note)

6:45

3. ขั้นตอนการสร้างเอกสารใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) (Pre Receipts)

7:10

4. ขั้นตอนการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ (Receipts)

10:08

 7426
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์