ระบบบริหารงานจัดซื้อ

ระบบบริหารงานจัดซื้อ

สอนการใช้งานระบบบริหารงานจัดซื้อ (Purchase)

ควบคุมการสั่งซื้อสินค้า โดยผ่านการอนุมัติก่อนจัดซื้อจริง เพื่อให้บริหารรายจ่ายได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องแม่นยำ พร้อมบันทึกเพิ่มสินค้าในคลังสินค้าได้อัตโนมัติ

VDO ระบบบริหารงานจัดซื้อ

1. ขั้นตอนการสร้างเอกสารใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

6.57

2. ขั้นตอนการสร้างเอกสารจ่ายเงินมัดจำ (Payment Deposite)

13.09

3. ขั้นตอนการสร้างเอกสารซื้อเชื่อ (Credit Purchase)

11:58

4. ขั้นตอนการสร้างเอกสารซื้อสด (Cash Purchase)

14:25

5. ขั้นตอนการสร้างเอกสารลดหนี้เจ้าหนี้ (Purchase Credit Note)

10.50

6. ขั้นตอนการสร้างเอกสารเพิ่มหนี้เจ้าหนี้ (Purchase Debit Note)

10:37

 5528
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์