คู่มือระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

คู่มือระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

3 รายการ
ผู้ที่สนใจสินค้าหรือบริการ แต่ยังไม่ได้ทำการตกลงซื้อสินค้า ณ ช่วงเวลาที่ทำการติดต่อเข้ามา
851 ผู้เข้าชม
บันทึกความคืบหน้าในการขาย อัพเดทสถานะตลอดเวลา วิเคราะห์ระดับความสนใจของลูกค้า เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสที่สำคัญ
976 ผู้เข้าชม
สร้างกิจกรรมสำหรับนัดพบ โทร ส่งอีเมล์ถึงลูกค้า เพื่อสร้างความสำพันธ์ในการติดต่ออยู่เสมอ
1513 ผู้เข้าชม
2035 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์