คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

6 รายการ
การติดตั้งโปรแกรม Microsoft SQL Server เป็นโปรแกรมที่บริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสำคัญต่อการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud
4921 ผู้เข้าชม
หลังจากที่ได้ลงทะเบียนและดาวน์โหลดโปรแกรม myAccount Cloud เก็บไว้ในเครื่อง Server เรียบร้อยแล้ว เราจะมาดูวิธีการติดตั้งโปรแกรมง่าย ๆ เพียงไม่กี่คลิก
4145 ผู้เข้าชม
สิ่งสำคัญหลังจากการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว เราควรสร้างฐานข้อมูล แล้วเชื่อมต่อกับโปรแกรม
4591 ผู้เข้าชม
ขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้การติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์นั้น เราต้องเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่เราสร้างไว้กับโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมสามารถจัดการข้อมูลได้ เช่น บันทึก แก้ไข ลบ เป็นต้น โดยขั้นตอนนี้แนะนำให้ผู้ที่ดูแลระบบเป็นผู้กระทำการ
3622 ผู้เข้าชม
การตั้งค่าเครื่องให้เป็น Public IP เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้ในวง LAN เดียวกัน สามารถใช้งานระบบได้
3071 ผู้เข้าชม
27538 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์