ซอฟท์แวร์

ซอฟท์แวร์

12 รายการ
เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โทรศัพท์มือถือแบบเดิมหายไปจากตลาดซึ่งทดแทนด้วย Smartphone โปรแกรมบัญชีแบบเดิมกำลังจะถูกทดแทนโดยโปรแกรมบัญชีออนไลน์หรือ Cloud Accounting ต่อไปนี้คือ เหตุผลที่โปรแกรมบัญชีออนไลน์จะเข้ามาแทนที่โปรแกรมบัญชีแบบเดิม
2774 ผู้เข้าชม
เครื่องมือที่จะทำให้พนักงานขาย (Sales) สร้างยอดขายเพิ่มขึ้นก็คือ ซอฟท์แวร์บริหารงานขายที่อยู่บนมือถือหรือ SmartPhone เราจึงเรียกว่า Mobile Sales Force Automation
1644 ผู้เข้าชม
ใบสำคัญจ่ายเป็นหลักฐานบัญชี ที่แสดงผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน ผู้อนุมัติ ผู้ตรวจสอบ รวมถึงรายการบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี เพื่อใช้ในการอนุมัติการจ่ายเงิน เมื่อเรามีการจ่ายเงินแล้วก็ต้องแนบเอกสารประกอบการจ่ายเงินต่างๆ
10015 ผู้เข้าชม
โปรแกรมสำหรับพนักงานขายบนมือถือ myAccount ได้ออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับพนักงานขายขึ้นมาโดยเฉพาะ เป็นโมดูลหนึ่งใน myAccount ชื่อ CRM : Sale Force Automation
2882 ผู้เข้าชม
myAccount ได้พัฒนาเป็น Mobile Application ให้สามารถรองรับการทำงานผ่านมือถือได้ ซึ่งนับวันคนเราจะทำงานผ่านมือถือมากขึ้นทุกวัน เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าให้สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา
1054 ผู้เข้าชม
การทำงานของ SME ในวันนี้และวันหน้าต้องอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลทางด้านบัญชี ทุกองค์กรต้องการความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
1666 ผู้เข้าชม
ธุรกิจ SME ของไทยเราต้องอาศัยสำนักงานบัญชีเป็นผู้รับทำบัญชีและตรวจสอบภาษีเป็นส่วนใหญ่ ในอดีตที่ผ่านมาไม่มีโปรแกรมบัญชีที่สามารถทำให้สำนักงานบัญชีได้เห็นข้อมูลที่ Update
4002 ผู้เข้าชม
11234 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์