General Ledger

ระบบบัญชี

       สามารถบันทึกรายการรายวัน ยอดยกมา ทำรายการเตรียมรับ/จ่าย สามารถบันทึกรายการรายวันประจำได้ ช่วยลดเวลาในการทำงาน และยังสามารถประมวลผลปิดบัญชีสิ้นปีได้ด้วย

 774
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์