• หน้าแรก

  • News

  • ภาพบรรยากาศออกบูธ ในงานแนะนำหลักสูตร "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน"

ภาพบรรยากาศออกบูธ ในงานแนะนำหลักสูตร "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน"

  • หน้าแรก

  • News

  • ภาพบรรยากาศออกบูธ ในงานแนะนำหลักสูตร "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน"

ภาพบรรยากาศออกบูธ ในงานแนะนำหลักสูตร "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน"

ภาพบรรยากาศออกบูธ ในงานแนะนำหลักสูตร "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน"

ณ โรงแรม อิมพิเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่ 16 - 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น

มาตรการระบบบัญชีเดียวกำลังจะถูกบังคับใช้แบบเต็มตัว ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 นี้ ดังนั้น มาเรียนรู้ไว้ หลักสูตรนี้ฟรี 2 วัน
ผู้บริหารของเราก็ไปให้ความรู้ผู้ประกอบการด้วยนะคะ

คุณธมลวรรณ งามพิง (ตำแหน่ง Cloud Acc Manager บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด)

ภาพบรรยากาศออกบูธ ก่อนเริ่มงานแนะนำหลักสูตร "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน"

คุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ (ประธานกรรมการบริหาร โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด)

เข้าร่วมให้ความรู้ผู้ประกอบการในงานแนะนำหลักสูตร "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน"

คุณภัสวรรณ ชมภูจันทร์ (ตำแหน่ง Sale myAccount-Cloud บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด)

ภาพบรรยากาศออกบูธ ก่อนเริ่มงานแนะนำหลักสูตร "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน"

ภาพบรรยากาศก่อนเริ่มงานแนะนำหลักสูตร "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน"

ภาพบรรยากาศก่อนเริ่มงานแนะนำหลักสูตร "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน"

 281
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์