ร้องเรียนบริการ :

คู่มือระบบอนุมัติเอกสาร

  • หัวข้อ
การอนุมัติเอกสารโดยผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ที่พนักงานได้ส่งใบเสนอราคาหรือใบสั่งซื้อเข้ามารอการอนุมัติก่อนจัดส่งให้ลูกค้าหรือเจ้าหนี้
530 ผู้เข้าชม

คู่มือการใช้งานอื่นๆ

คู่มือระบบอนุมัติเอกสาร

 742
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์