ขั้นตอนที่ 2 : การติดตั้งโปรแกรม myAccount Cloud เพื่อเริ่มต้นใช้งาน และ Update version

ขั้นตอนที่ 2 : การติดตั้งโปรแกรม myAccount Cloud เพื่อเริ่มต้นใช้งาน และ Update version


ขั้นตอนที่ 2 : การติดตั้งโปรแกรม myAccount Cloud เพื่อเริ่มต้นใช้งาน และ Update version

หลังจากที่ได้ลงทะเบียนและดาวน์โหลดโปรแกรม myAccount Cloud เก็บไว้ในเครื่อง Server เรียบร้อยแล้ว

เราจะมาดูวิธีการติดตั้งโปรแกรมง่าย ๆ เพียงไม่กี่คลิก

ดาวน์โหลดคู่มือ

 4232
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์