กิจกรรม

กิจกรรม

บันทึกกิจกรรมที่ทำกับลูกค้า เพื่อติดตามรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอยู่เสมอ

กิจกรรม

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • เลือกลูกค้า ผู้ขาย และพนักงาน เพื่อสร้างกิจกรรมประเภทงาน โทรศัพท์ อีเมล์ บันทึกการทำงานประจำวันของพนักงาน
 • กำหนดวันที่และเวลาที่เริ่มต้นทำกิจกรรมจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรมได้
 • สามารถกำหนดผู้รับผิดชอบในการทำกิจกรรมได้
 • ระบุความสำคัญของกิจกรรมได้ เพื่อลำดับว่าควรทำกิจกรรมที่มีความสำคัญสูงก่อน
 • กำหนดเลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบตามการตั้งค่าของระบบเลขที่เอกสาร
 • กิจกรรมประเภทงาน สามารถระบุที่อยู่ ปักหมุดแผนที่ ผู้ติดตามและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรมได้
 • กิจกรรมประเภทอีเมล์ สามารถระบุผู้รับทั้งประเภท ถึง (To), สำเนาถึง (CC), สำเนาลับ (BCC) พร้อมตั้งวันที่และเวลาล่วงหน้า สำหรับส่งอีเมล์อัตโนมัติได้
 • กิจกรรมประเภทโทรศัพท์ สามารถกำหนดประเภทการโทรเข้า โทรออก และระบุเบอร์โทรศัพท์ได้
 • ตั้งวันที่และเวลาแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ เมื่อต้องการแจ้งให้ตนเองหรือผู้อื่นทราบว่าจะมีการทำกิจกรรม โดยแจ้งเตือนผ่านระบบและแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ที่กำหนด
 • เปลี่ยนสถานะของกิจกรรม เพื่ออัพเดทความคืบหน้าว่า กำลังดำเนินการ เลื่อน หรือดำเนินการเสร็จสิ้น

รายงานที่เกี่ยวข้อง

 • รายงานกิจกรรมประจำวัน
 • รายงานกิจกรรมเกินกำหนด

Feature Highlights

คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรมได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกเอกสารทางออนไลน์

สามารถค้นหารายการเอกสารได้หลายหลายเงื่อนไข เช่น ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ลูกค้า ผู้ขาย ผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ค้นหาเอกสารได้ตามต้องการได้ง่ายขึ้น

ดึงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาอัตโนมัติ

เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ที่เคยบันทึกไว้มาแสดง เช่น ข้อมูลลูกค้า ผู้ขาย สินค้า เป็นต้น ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

เลือกรายการสินค้าตามต้องการ

เลือกสินค้าที่ตั้งค่าไว้ โดยค้นหาจากรหัสสินค้า ชื่อ หน่วยนับ ราคา เป็นต้น และสามารถแก้ไขชื่อสินค้า ราคา รายละเอียดสินค้า ที่แสดงในเอกสารได้

กรอกส่วนลดได้ทั้งจำนวนและเปอร์เซนต์

สามารถกรอกส่วนลดสินค้าและส่วนลดท้ายบิล ได้ 2 รูปแบบ คือ ลดแบบจำนวนเงินหรือลดแบบเปอร์เซนต์

อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สามารถอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น อ้างอิงข้อมูลใบเสนอราคา ไปเปิดเอกสารใบสั่งขาย ช่วยให้บันทึกเอกสารได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

แนบไฟล์และบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถจัดเก็บไฟล์ข้อมูลและกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ลงในหน้าบันทึกเอกสาร โดยสามารถตั้งค่าให้รายละเอียดไปแสดงที่ท้ายฟอร์มเอกสาร

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 1676
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์