โอกาสทางการขาย

โอกาสทางการขาย

บันทึกความคืบหน้าในการขาย พร้อมติดตามผล วิเคราะห์ความเป็นไปได้
ว่าจะปิดโอกาสทางการขายสำเร็จหรือล้มเหลว

โอกาสทางการขาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • แสดงรายการโอกาสทางการขายตามสิทธิ์ (Permission) ที่กำหนดให้ดูข้อมูลได้ทั้งหมด หรือดูข้อมูลได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น
 • เลือกข้อมูลลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสทางการขาย
 • ระบุระดับความสนใจของลูกค้า เพื่อวางแผนการติดต่อและการขาย
 • ระบุแหล่งที่มาของลูกค้า สำหรับใช้พิจารณาวางแผนการตลาดในอนาคต
 • อัพเดทสถานะโอกาสทางการขาย (Opportunity Stage) และเปอร์เซ็นต์
 • ความคืบหน้า เพื่อให้ทราบว่าโอกาสที่จะปิดการขายสำเร็จมีความเป็นได้มากเท่าไหร่
 • เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะโอกาสทางการขาย เพื่อติดตามว่าความเป็นไปได้มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นหรือลดลง
 • เลือกสินค้าที่ลูกค้าสนใจไว้ เพื่อเตรียมไปเปิดใบเสนอราคาต่อ โดยอ้างอิงข้อมูลลูกค้า สินค้า และข้อมูลติดต่ออัตโนมัติ
 • ประเมินการขาย พร้อมปิดโอกาสทางการขายสำเร็จ เมื่อขายสินค้าได้ และปิดการขายล้มเหลว เมื่อลูกค้าปฏิเสธการซื้อ เพื่อนำข้อมูลการปิดแต่ละครั้งไปวิเคราะห์สาเหตุการปิดโอกาสทางการขาย
 • สามารถเปิด (Reopen) โอกาสทางการขายที่เคยถูกปิดแล้วอีกครั้ง เมื่อลูกค้ากลับมาสนใจสินค้า เพื่อให้อัพเดทต่อเนื่องจากข้อมูลเดิม
 • กรณีที่ข้อมูลที่ความคล้ายกัน สามารถคัดลอก (Copy) โอกาสทางการขาย เพื่อลดการคีย์ข้อมูลซ้ำซ้อน

รายงานที่เกี่ยวข้อง

 • รายงานความคืบหน้าโอกาสทางการขาย
 • รายงานการปิดโอกาสทางการขาย
 • รายงานโอกาสทางการขายเกิน

Feature Highlights

คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรมได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกเอกสารทางออนไลน์

สามารถค้นหารายการเอกสารได้หลายหลายเงื่อนไข เช่น ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ลูกค้า ผู้ขาย ผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ค้นหาเอกสารได้ตามต้องการได้ง่ายขึ้น

ดึงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาอัตโนมัติ

เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ที่เคยบันทึกไว้มาแสดง เช่น ข้อมูลลูกค้า ผู้ขาย สินค้า เป็นต้น ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

เลือกรายการสินค้าตามต้องการ

เลือกสินค้าที่ตั้งค่าไว้ โดยค้นหาจากรหัสสินค้า ชื่อ หน่วยนับ ราคา เป็นต้น และสามารถแก้ไขชื่อสินค้า ราคา รายละเอียดสินค้า ที่แสดงในเอกสารได้

กรอกส่วนลดได้ทั้งจำนวนและเปอร์เซนต์

สามารถกรอกส่วนลดสินค้าและส่วนลดท้ายบิล ได้ 2 รูปแบบ คือ ลดแบบจำนวนเงินหรือลดแบบเปอร์เซนต์

อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สามารถอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น อ้างอิงข้อมูลใบเสนอราคา ไปเปิดเอกสารใบสั่งขาย ช่วยให้บันทึกเอกสารได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

แนบไฟล์และบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถจัดเก็บไฟล์ข้อมูลและกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ลงในหน้าบันทึกเอกสาร โดยสามารถตั้งค่าให้รายละเอียดไปแสดงที่ท้ายฟอร์มเอกสาร

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 1622
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์