เตรียมจ่ายชำระ

เตรียมจ่ายชำระ

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้

เตรียมจ่ายชำระ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • สามารถอ้างอิงเอกสารซื้อเชื่อ ลดหนี้เจ้าหนี้ ตั้งเจ้าหนี้อื่นๆและใบรับวางบิลได้ และสามารถแก้ไขยอดที่จะชำระให้เจ้าหนี้ได้
  • สามารถบันทึกการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ เพื่อสรุปยอดที่ต้องจ่ายชำระจริง
  • สามารถดูตัวอย่างเอกสารก่อนบันทึก สั่งพิมพ์เอกสาร และส่งเอกสารผ่านอีเมล์ได้
  • คัดลอกเอกสาร แล้วบันทึกเป็นเอกสารใหม่ได้
  • สามารถนำไปอ้างอิงในการบันทึกการจ่ายชำระหนี้ และสามารถดูประวัติการนำไปอ้างอิงได้
  • สามารถยกเลิกเอกสารพร้อมระบุเหตุผลได้
  • สามารถกรองเอกสารจากสถานะการนำไปจ่ายชำระหนี้ได้

รายงานที่เกี่ยวข้อง

  • รายงานเตรียมจ่ายชำระ
  • รายงานเตรียมจ่ายชำระ ตามสถานะ

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 2394
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์